Skip links

Konceptet Rehab-Golf er anvendt som led i rehabilitering efter hjerneskade som fx blodprop i hjernen samt for personer med afledt fysisk handicap eller kronisk sygdom, hvor formålet er fysisk og psykisk rehabilitering samt socialt fællesskab.

Konceptet stammer oprindeligt fra Tyskland og har siden 1997 haft sit danske udgangspunkt i Roskilde Golf Klub, der med hjælp fra frivillige hjælpere og gode samarbejdspartnere har udviklet tilbud til målgruppen. Randers Golf Klub blev i den forbindelse kontaktet af Dansk Handicapforbund (implicit også Dansk Hjerneskadeforening), med henblik på præsentation af konceptet – her stod det hurtigt klart at RGK fremover ønsker at tilbyde aktiviteten.

Randers Kommune som samarbejdspartner
Rehab-Golf afvikles i tæt samarbejde mellem RGK, Handicap området i Randers Kommune samt bevæg dig for livet. Sidstnævnte da konceptet understøtter kommunens visionsaftale.

Konceptet drives af frivillige ildsjæle
Erfaringerne fra Rehab-Golf i andre golfklubber bekræfter at konceptet kræver en høj grad af frivillig indsats, med én eller flere ledere, der kan varetage den løbende koordinering blandt de minimum 5-10 frivillige samt deltagernes private hjælpere.
Selve rekrutteringen af frivillige varetages af RGK såvel internt som eksternt, og der tilbydes en forberedende intro til de afledte opgaver inden opstart.

Hvem kan deltage
Rehab-Golf er et normalt golfspil, som er tilpasset, så selv meget svært handicappede kan deltage og nyde stor glæde af muligheden. Det er både en hyggelig og sjov måde at få ekstra træning. Målgruppen er borgere der er i rehabiliteringsforløb efter fx blodprop i hjernen, sygdomsfremkaldt handicap eller kronisk sygdom.

For at være kvalificeret skal deltageren kunne stå oprejst og anvende mindst én hånd samt være i stand til at gå nogle få skridt. Hvis deltageren ikke kan gå mere end det, vil RGK stille transportmulighed til rådighed, så alle kan spille med på banen.

Der er plads til 20 deltagere ved opstarten i 2022, og det forventes at gruppen kan udvides de efterfølgende år

Deltagerbetaling
Det koster 700 kr. at deltage i Rehabb-Golf pr. sæson. Beløbet går ubeskåret til sociale aktiviteter for gruppen og kan afregnes på én gang eller som månedlige rater a 100 kr. pr. gang.

“Uden frivillige” duer helten ikke, og man fristes til at sige det samme gør sig gældende for Rehab-Golf.
Den frivillige indsats er på mange parametre afgørende for den enkelte deltagers oplevelse af aktiviteten, og vi er allerede  begunstiget med gode hjælpere der har meldt sig klar til opgaven. Det er i den forbindelse vores ambition at hver hjælper bidrager 1-2 gange pr. måned, hvilket kræver et ekstra antal end dem der allerede er tilmeldt. Vi søger derfor hjælpere til opgaven og du kan læse mere om rollen herunder.