Skip links

Banestatus

Opdateret d. 6. april 2020

18 huls banen er åben for spil med følgende retningslinjer:

 • Der er ikke adgang til klubhuset og der kan ikke afhentes scorekort eller golfbiler.
 • Kun RGK-medlemmer har adgang til banen. RGK-flex medlemmer betaler greenfee via mobilepay på 89865 eller tilsendes en faktura efter aftale med kontoret.
 • Adgang til bagrum skal foretages med handsker og der må max opholde sig 1 person ad gangen. Hvis muligt, bør udstyr opbevares hjemme frem for klubbens bagrum.
 • Tidsbestilling skal foretages af hensyn til flowet, men ikke nødvendigvis bekræftes. Der kan bestilles tider alle dag fra kl. 08:00. Der udskrives ikke scorekort men Golfbox App kan anvendes i stedet. Der vil være mulighed for 1 tidsbestilling i Golfbox ad gangen og max 7 dage frem. Det er i denne kontekst vigtigt at bemærke, at man skal have en starttid før man kan påbegynde en runde, da det ellers betragtes som en overtrædelse af retningslinjerne.
  Det fremgår ligeledes at der max må spilles 2-bolde blandt spillere fra samme husstand eller med fast spillemakker. Dette betyder, at det ikke er tilladt at booke sig på en tid med en anden spiller der ikke har status som førnævnte.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Alle runder starter fra hul 1 Syd på 18 hulsbanen.
 • Man går direkte fra sin bil/bagrum til starthullet og tidligst 10 minutter før tee-off.
 • Flagstænger fjernes (”hullet” er markeret på green).
 • Alle river er fjernet fra bunkers og fodspor skal glattes ud med foden.
 • Der må max spilles 2 Bolde der foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.
 • Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, skal spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde. Man må ikke slå sig sammen med andre undervejs – runden skal fortsætte som 1 eller 2 Bolde.
 • Skraldespande må ikke anvendes da de ikke tømmes. Tag derfor dit skrald med hjem.
 • Man går direkte fra banen til sin bil.
 • Øvrige retningslinjer udstukket af sundhedsmyndighederne skal efterleves. Blandt andet skal du blive hjemme hvis du har symptomer eller vurderes af være i den særlige risikogruppe.

For at tilsikre at nævnte retningslinjer overholdes vil der være periodevis kontrol på banen. Overtrædelse af gældende retningslinjer vil medføre at retten til tidsbestilling mistes.

Vi følger løbende sundhedsmyndighedernes anvisninger og anbefalinger og forbeholder os ret til at iværksætte tiltag i tråd med samfundets anbefaling. Dog er det vores store forhåbning der snart kan lempes på restriktionerne, så vi igen nyde vores sport, faciliteter og sociale fællesskaber fuldt ud.

Status for øvrige faciliteter

 • Alle træningsfaciliteter inkl. Carlsberg Sport Banen (Par 3 banen) er lukket.
 • Klubhuset er lukket for adgang (inkl. alle toiletter).
 • Bagrum – Der er åben for adgang, men kræver at der skal anvendes handsker ved kontakt med håndtaget. Der må maksimalt opholde sig 1 person ad gangen (2 hvis man bor på samme adresse) i de pågældende bagrum. Det anbefales at udstyr så vidt muligt opbevares hjemme.
 • Administration/betjening – Er lukket for fysiske henvendelser, men tilgængelig i åbningstiden på telefon 86428869 eller på info@randersgolf.dk. Åbningstider fremgår på golfklubbens hjemmeside.
 • Restaurant Funders tilbyder fortsat Take Away i form af enkeltretter, menuer og tapas (se menukort). Dette afhentes efter aftale og via terrassen/indgangen mod øst.