Skip links

World Handicap System

De nye handicap regler gældende fra 1. januar 2021.

1. januar 2021 overgår vi i Danmark til de nye handicap regler, der er et fælles system for hele verden, ja mindre kan ikke gøre det.
Det kan for enkelte være grænseoverskridende, at det skal ændres.

  • Hvorfor kan det ikke bare være som det plejer? 🙁
  • Hvad kommer det egentlig til at betyde for mig? 🤔

Grundlæggende skal man gøre, som man plejer, dog med den ændring, at nu bør alle scores indberettes efter hver spillet runde, for hele tiden at vise det reelle handicap.
Handicappet beregnes som et gennemsnit af de 8 bedste scores af de 20 nyeste scores. Uddybende forklaringer om beregningerne kan ses i Golfbox.

Hvis jeg vil vide mere, hvor kan jeg så finde oplysninger om de nye regler?
Det kan man på hjemmesiderne www.golf.dk og www.DanskGolfunion.dk , her kan man både læse og høre om de nye handicap-regler på mange niveauer.
Jo flere scorekort du indleverer, jo mere retvisende er dit hcp, jo sjovere bliver det at spille golf🙂

Hvad er helt nyt:

  1. Begreberne neutralzone og EDS forsvinder
  2. Scores kan indberettes for alle hcp (fra 54 til + hcp) på alle spillede golf runder
  3. Hcp over 36 kan fremover også reguleres op
  4. Årsrevisionen forsvinder

Nedenunder er en ikke udtømmende oversigt over nogle af alle de oplysninger, der allerede er på de 2 ovenfor nævnte hjemmesider.

Kort gennemgang af de nye regler:
Lyt til Podcast med handicapkonsulent Nick Hüttel, der giver god introduktion om de nye regler.Klik her
Det kan være, at man efter at have hørt Podcasten, ikke har behov for at vide mere.

Hvis man vil have den korte version skriftligt, er der en folder på 7 sider, der kan hentes her: Klik her
Ellers er der masser af muligheder for at fordybe sig i reglerne på hjemmesiderne nævnt ovenfor.

Den meget grundige orientering under: Handicapsystemet A-Z Klik her

I Golfbox, har du siden den 14.september 2020 kunnet se hvordan dit handicap ville være hvis ud, med de nye regler fra 1.januar 2021 Klik her
Så allerede nu, kan du se hvordan dine indberettede scores giver dig dit nye hcp.

Hvis du stadig har spørgsmål, kan du se om andre har haft de samme spørgsmål under punktet FAQ Klik her
Jo flere scorekort du indleverer, jo mere retvisende er dit hcp, jo sjovere bliver det at spille golf🤣

Med venlig hilsen
Handicapudvalget