Skip links

Tordenvejr – Hvad skal man gøre?

Ingen spiller golf i tordenvejr!
Forhåbentligt ligger det dybt forankret i alle golfspillere, at de ved, at det er farligt at spille, når det lyner. Men husk alligevel at minde om at søge væk fra golfbanen allerede ved den første rumlen i det fjerne.
Det er livsfarligt, når det tordner på en golfbane og du er særlig eksponeret i det åbne terræn og langt væk fra beskyttelse.

Trækker det op til tordenvejr, skal du tage det alvorligt og straks søge mod klubhuset. Bliver du alligevel overrasket og fanget af uvejret, så skal du træffe følgende forholdsregler:
+ Lad udstyret stå og gå 10-15 m. væk fra det. Det virker som en elektrisk leder.
+ Sæt dig straks på hug med samlede fødder og gør dig så lille som muligt.
+ Fold hænder over hovedet. Hvis du er våd vil lynet fortrinsvis løber på den udvendige side af dig.
+ På grund af trykket der kan opstå ved lynnedslag, er der en god ide at lukke øjnene og åbne munden.
+ Jo lavere du er, jo sværere har lynet ved at ‘finde’ dig. I denne stilling rager du ikke så højt op og du rører kun jorden ét sted.
+ En liggende krop vil have større berøringsflade med jorden og derved vil der også være større chance for, at en strøm finder vej igennem dig.
+ Hold dig væk fra høje træer (specielt enkeltstående træer) og andet, der rager op i landskabet. De tiltrækker lyn og træer kan eksplodere.
+ Man kan under et tordenvejr komme til skade af elektriske fænomener uden at blive ramt af lynet.