Skip links

Klubhus

Vores klubhus og omgivelser er vores ansigt overfor både gæster og vore medlemmer. Det betyder at vi selvfølgelig skal behandle dette som var det vores egen bolig.

  • Huset er åbent for alle indenfor den normale åbningstid som der skiltes med på hjemmesiden og opslag.
  • Når man benytter klubhuset så foregår det med rengjorte sko.
  • Restaurant In’golf har rettighederne til salg af mad og drikkevarer under husets tag og dertilhørende terasser. Medbragt mad og drikkevarer må alene fortæres på golfbanen inkl. træningsfaciliteter.
  • Golfudstyr af alle slags skal anbringes udenfor klubhuset og som ”lokalregel” så skal terrassen holdes fri for vogne og bags. Der opfordres til at vores vaskepladser benyttes til rengøring af udstyr og fodtøj
  • Omklædningsrum og badefaciliteter kan benyttes efter behov og der holder man også fast i at der er pænt ryddeligt når man forlader rummene.
  • Glemte sager vil blive samlet sammen af personalet og afleveret i rummet for glemte sager. Hvis man har glemt noget så spørg i administrationen. Ved sæsonafslutning vil uafhentede sager blive afhændet.
  • Parkering finder sted på normal vis på p-pladsen og ikke ved banepersonalets bygninger. Tænk også på at evt. udrykningskøretøjer kan komme frem uden problemer.
  • Informationstavler er til rådighed både for diverse udvalg/klubber i klubben, og må kun bruges af de udvalgsansvarlige. Der forefindes også opslagstavler for medlemmer.

Eventuelle tvivlsspørgsmål bedes rettet til administrationen.

Velkommen til Randers Golf Klub
/husudvalget