Skip links

Lokale regler

Lokalregler for Randers Golf Klub – gældende fra 1. januar 2019
 
Banemarkeringer: 
Hvide markeringer:   Out of bounds
Røde markeringer:   Strafområde
Blå markeringer:   Areal under reparation
Blå pæl med grøn eller sort top:   Område med spilleforbud 
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.
 
Out of bounds grænsen på hul på 1 syd, 7 øst, 8 øst og 9 øst defineres ved den banenære asfaltkant af Himmelbovej. En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.
 
Store eller hårde myretuer på banen er efter spillerens eget valg løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.
 
Provisorisk bold for en bold i et strafområde (Se opslag i klubhuset/hjemmeside). Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 6 øst eller 7 øst, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, medmindre, den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid: a. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil. b. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge enten at i. fortsætte med at spille den oprindelige bold, eller ii. fortsætte med at spille den provisoriske bold.
 
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGEL: Den generelle straf
Godkendt af DGU januar 2019
 
Ordensregel:
1-2 og 3 bolde har ingen særlige rettigheder.
Der må max deltage 4 spillere pr. gruppe i private runder.
Bemærk at der er start fra hul 1 syd i ulige uger og start fra hul 1 øst i lige uger. Ved start på dagens 10. tee har man ingen rettigheder for bolde, der kommer fra dagens 9. hul – gælder hele runden.