Skip links

Greenfee og gæster

18 huls banen i Randers Golf Klub er opdelt i to sløjfer. Banens 1. hul er derfor:

 • Hul 1 syd i de ulige uger
 • Hul 1 øst i de lige uger.

Priser alle dage

 • Greenfee voksne:  400 kr.
 • Greenfee juniorer: 200 kr.
 • Vintergreenfee  150,- Kr.

DGU-F kort kan spille på 18-huls banen. Max hcp. 54.

Gæster med XL-medlemskab spiller frit.

Medlemmer af Randers Golf klub har mulighed for at invitere egne gæster til at spille til ½ greenfee. Det forudsættes, at gæsten spiller i samme bold som RGK-medlemmet, og at begge er fuldgyldige medlemmer af deres respektive klubber (ikke flex-medlem). Ordningen kan ikke kombineres med andre rabatordninger. Gæsten indskriver sig i Probox24 og ændrer prisen med årsagen ‘Spiller med RGK medlem’.

Golfbiler

Randers Golf Klub udlejer golfbiler der bestilles sammen med startiden på Golfbox. Leje af trolley og udstyr reserveres ved henvendelse til info@randersgolf.dk el. 86 42 88 69.

Polet pr. stk. til Driving Rangekr. 20,-
Trolleykr. 40,-
Leje udstyr (begynder)kr. 50,-
Golfbil 18 hullerKr. 275,-
Golfbil 9 hullerKr. 175,-

Carlsberg Sport banen er en hyggelig 9 hullers bane med længder fra 50-120 m. Carlsberg Sport banen kan spilles af alle uden krav om medlemskab til en golfklub, og bliver flittigt benyttet i forbindelse med vores populære Golf For Sjov arrangementer.

Regler for spil på Carlsberg Sport banen: 

 • Vis hensyn til de andre spillere og slå ikke ved forangående spillere på samme hul
 • Ret nedslagsmærker på green! Pitchfork kan købes i klubhuset.
 • Hvis bolden bagved går hurtigere, skal der lukkes igennem.
 • Husk at rive i bunker efter endt brug
 • Husk at lægge græstørv på plads
 • Ved slag til bolden, der kan være til fare for andre, råbes “fore”
 • Affald placeres i de dertil indrettede affaldsbeholdere
 • Anvisninger og påbud fra Randers Golf klubs Baneservice samt greenkeepere skal efterleves.

Priser i forbindelse med spil på Carlsberg Sport banen:

Polet pr. stk. til Driving Rangekr. 20,-
Leje af udstyrkr. 50,-
Spil pr. pers. (19 år og opefter) - 2. runder.kr. 100,-
Spil pr. pers. (under 18 år) - 2 runderkr. 50,-

Medlemmer kan invitere gæster – med eller uden DGU-kort – med på vores par 3-bane til 1/2 greenfee. Gæsten indskriver sig i Probox24 og ændrer prisen med årsagen ‘Spiller med RGK medlem’. Andre medlemsfordele, se her >>