Skip links

COVID-19 / retningslinjer

Gælder fra d. 20. september 2020 

Spil på 18-huls banen og Par 3-banen

 1. Privat spil kan foregå i grupper på op til fire spillere med 8 minutter mellem hver starttid. Der vil skiftevis være start på hul 1 syd (ulige uger) og 1 øst (lige uger).
 2. Starttider skal bekræftes i Golfbox App eller på touchskærm i foyer. Ved sidstnævnte kan der i samme moment printes scorekort.
 3. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspiller.
 4. Flag og hulkop må berøres som ved normalt spil.
 5. Banemateriel kan anvendes (river, boldvaskere, vandhaner, affaldsspande med låg).
 6. Banetoilettet kan benyttes.
 7. Anvisninger fra baneservice skal efterleves.

Retningslinjer vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere

 Retningslinjer for træning

 1. Træneren skal til enhver tid sikre minimum én meters afstand til elever.
 2. Træneren skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Der kan afvikles turneringer med mere end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

Åbning af klubhuset

 1. Der er åben for adgang til klubhusets faciliteter. Vær opmærksom retningslinjerne i forbindelse med brug af restaurationen samt det øvrige forsamlingsforbud på maksimalt 100 personer.

Restaurant Funders

 1. Erhvervsministeriets retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter følges, hvilket indebærer følgende max antal i lokalerne:
  • Restaurant – max 50 personer
  • Selskabslokale – max 50 personer 
  • Gardin Lis Terrassen – max 60 personer (opdelt)
 1. Vær særligt opmærksom på, at der maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned. Af samme årsag må borde og stole ikke flyttes/fjernes fra dem eksisterende opstilling.
 2. Forsamlingsforbuddet er også her 50 personer. Undtaget er alle arrangementer m.v. i restauranten, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Her er max. hævet til 500 deltagere ved for eksempel en generalforsamling, bryllup eller bespisning i forbindelse med et golfarrangement.
 3. Gardin Lis terrassen indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

 Retningslinjer ved brug af golfbiler

 1. Golfbiler bestilles på golfbox i forbindelse med tidsbestilling eller indenfor kontorets åbningstid, og senest dagen før på 86428869 eller info@randersgolf.dk.
 2. Nøgler til golfbilerne afhentes i Probox24 og kan i kontorets åbningstid afhentes på holdepladsen.
  Uden for åbningstid afhentes og afleveres den bestilte bil på ladepladsen.
 3. Klude og desinfektionsspray er til rådighed i de “bestilte” biler og skal anvendes før og efter spil.
 4. Afregning skal ske i Probox24 med betalingskort eller voucher.
 5. Golfbiler kan anvendes af op til to personer fra forskellige husstande

 Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden
 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne
 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko