Skip links

Klubnyt 20. september

Banevandring

På fredag d. 22. september afholdes den første banevandring, hvor en stor del af den langsigtede vedligeholdelsesplan vil blive præsenteret. Dagens vært er Jonas Blegvad, og turen starter ved hovedindgangen til klubhuset.

Tilmelding er påkrævet her i Golfbox med deadline torsdag kl. 23:59.

Ny konstellation i Restaurant In’Golf

Alting er foranderligt, og på trods af fælles drømme, i forbindelse med overtagelse af forpagtningen i Randers Golf klub, er HC (Hans Christian) og Daniel blevet enige om at fortsætte karrieren hver for sig. I praksis betyder det, at HC alene overtager de forpligtelser der følger med forpagtningen af restauranten i Randers Golf Klub. Driften fortsætter derfor uforandret, og alle fremtidige selskaber og arrangementer gennemføres som planlagt. Ændringen kommer på sigt til at koste et navneskifte, der offentliggøres i løbet af efteråret 2023. Der skal lyde en stor tak til Daniel for den store indsats i opstartsfasen, og han ønskes det bedste for fremtiden.

TopTracer Range

Det nye system i udslagshuset har nu været i test siden juli, og fra den 20. september skal der afregnes for brug jf. de oplyste betingelser på skærmene. Prisen er 50 kr. pr. time pr. bås for fuldtidsmedlemmer og 100 kr. for gæster og flex basis medlemmer (bemærk man kan være flere spillere i hver bås).

Giv en gave

Randers Golf Klub er godkendt efter ligningslovens § 8 A som en almennyttig forening. Det betyder, at golfklubben har ret til at modtage en delvis momskompensation af sine momsudgifter. De seneste 4 år har golfklubben modtaget i omegnen 700.000 Kr. i momskompensation For at kunne bevare denne ret fordres det, at der årligt er over 100 gavegivere, der donerer mindst 200 kr. til klubben som gave. Klubben opfordrer derfor medlemmer eller andre – herunder firmaer med cvr-nummer – til at give en pengegave på 200 kr. via Golfbox eller ved henvendelse til klubbens administration på info@randersgolf.dk / 86428869. For at gavegivningen skal være reel, fordrer SKAT bl.a., at klubben skal indgive lister med cpr-numre/cvr-numre i januar måned. Samtidig med din betaling skal vi derfor bede om dit navn og dit cpr-nummer eller dit firmas navn og cvr-nummer. Klubbens indberetning sikrer i øvrigt, at du får et skattefradrag svarende til gavens størrelse. Skatteværdien heraf er typisk 50-60 kr. ved en gave på 200 kr.

Liv & Stiil Mix-par turnering

Efteråret byder sædvanen tro på Liv & Stiil Mix-par turnering der afholdes søndag d. 8. oktober. Som det antydes i turneringsnavnet, skal de deltagende hold bestå af en dame- og herrespiller, der spiller foursome. Det er muligt at tilmelde sig uden mange, hvorefter turneringsledelsen vil sammensætte hold blandt de indkomne ”singler”.

Turneringen er åben, hvorfor man fint kan invitere gæstespillere udefra. Tilmeld her.

Frivillig turnering

Den 21. oktober er det tid til den altid underholdende frivillig turnering. Spillet på banen afvikles som Cross Country, og alle der har deltaget som frivillig i Randers Golf Klub i 2023 er mere end velkommen til at deltage. En frivillig i Randers Golf Klub defineres ved bidrag til:’

 • Udvalgsarbejde
 • Baneservice
 • Gule Lyn
 • Hjælpetræner junior
 • Holdleder Elite
 • Mentorkorps
 • Rehab Golf
 • Turneringsledere og bestyrelsesmedlemmer i klubber i klubben
 • turneringsledere klubturneringer
 • Kaptajner Regionsgolf
 • Kaptajner Venskabsturnering
 • Boldopsamling Driving Range
 • Hjælpere generalforsamling
 • Andet
Efter runden er der afsluttende middag og præmieoverrækkelse i Restaurant In’Golf. TILMELD HER

Vinspecialistens Afslutningsturnering

Den officielle golfsæson afsluttes søndag d. 29. oktober med gunstart kl. 10:00 (samme dag som vi overgår til vintertid), hvor der skal dystes om flotte præmier fra Vinspecialisten i Randers.

Turneringsformen er individuel stableford og efter runden er der fællesspisning i Restaurant In’Golf, der afsluttes med præmieoverrækkelse og nedtagning af klubflag. Der er åben for tilmelding i Golfbox.

Med ønsket om et fantastisk efterår på golfbanen

Randers Golf Klub