Skip links

Banens ve og vel

Med den nylige åbning for spil til greens er der flere der stiller spørgsmål til de brune plamager, der sporadisk er at finde i overfladen. Svaret er, at der er tale om skader efter svampeangreb, der har haft usædvanligt gode betingelser i vinterperioden, hvor det har været ekstraordinært fugtigt.


Der kan være store forskelle lokalt såvel som regionalt på hvordan og hvornår svampeangreb melder sig, og hvis der handles hurtigt, kan skaden normalvis begrænses ved brug af svampemiddel, der skal anvendes i det rette tidsvindue for at have den ønskede effekt.


I Randers Golf Klub er vi de seneste år lykkedes med at anvende brugen af svampemidlet, men har denne vinter været ekstra udfordret, da svampemidlet som vanligt er anvendt efter forskrifterne men desværre har vist sig utilstrækkelig. Af samme årsag vil plejen af greens i den kommende tid blive fokuseret omkring en ensartet spiloverflade, der dog først bliver rigtig godt når vi får mere varme der for alvor kan aktivere væksten.


Igen, der kan være store lokale og regionale forskelle på hvordan de forskellige golfbaner bliver ramt, og dermed også forskel på de svampeangreb og gener det medfører.