Skip links

Info fra bestyrelsen vedrørende ”MASTERPLAN”

På klubbens generalforsamling i efteråret 2021 præsenterede Brian Rasmussen (baneudvalgs formand) de foreløbige tanker vedrørende Masterplan/omlægning af 18-huls banen.

Der har igennem det sidste stykke tid været en række spørgsmål til ovenstående – specielt med hovedvægt på:  ”Kan vi stadigvæk spille golf, når arbejdet med omlægningen foregår?” Hertil er svaret, Ja, – Man kan spille golf på 18 huller under hele processen med baneomlægningen!

Masterplanen, bl.a. også med tilhørende økonomisk oversigt, skal fremlægges på generalforsamlingen til efteråret – efterfølgende skal denne drøftes og derefter skal den også til afstemning. Arbejdet vil blive tilrettelagt og gennemført i takt med at klubbens økonomi kan bære det!

Processen vil således strække sig over en årrække, og i øvrigt ikke berøre klubbens almene og normale økonomiske drift. Golfbaner skal, ligesom biler, til stadighed vedligeholdes. Når man kombinerer denne vedligeholdelse med ønsket om nytænkning af 18-huls banen, så sikrer MASTERPLANEN, at dette sker på et gennemtænkt grundlag, og samtidig betyder det, at arbejdet kan koordineres i henhold til denne.

Der vil i god tid inden generalforsamlingen blive lagt et link ud på klubbens hjemmeside, så man kan nærstudere denne, og også gerne løbende stille opklarende spørgsmål. Se i øvrigt intro og begrundelse for valg af banearkitekt her på siden

På vegne af RGK’s bestyrelse
Bendt Apollo Rasmussen og Ole Maigaard