Skip links

Klubnyt 16. december

Kære medlem.

Julen nærmer sig med hastige skridt og mange går om kort tid på juleferie.

Det samme gør sig gældende her i golfklubben, hvor der er lukket på kontoret fra d. 17. december – 3. januar.

Da Restaurant Funders ligeledes har modtaget mange corona-relateret afbud og annulleringer af selskaber indtil jul, er det besluttet at der holdes lukket i perioden 19. december – 11. januar. Pausen vil i stedet blive brugt til vedligehold af faciliteterne, bl.a. malerarbejde i køkken og selskabslokale.

Generalforsamling

Der er flere der har rette henvendelse vedrørende manglende offentliggørelse af referat fra generalforsamlingen d. 25. november. Der har i den forbindelse være forskellige udramatiske sammenfald, der har forsinket den nødvendige procedure for signering af referatets gyldighed. Referatet offentliggøres derfor så snart formalia er på plads.

Gavegivere

Randers Golf Klub har dags dato modtaget donationer på 200 kr. fra i alt 85 medlemmer og virksomheder, og alle der har doneret skal have en stor TAK!
Vi mangler derfor blot 15 donationer af 200 kr. inden d. 31. december så vi fortsat kan bibeholde status som almennyttig forening, herunder mulighed for at søge momskompensation.
Der opnås automatisk fradrag på 30% fra donationen, der nemt kan overføres via bankoverførsel til Sydbank konto 7116 1146957 eller Mobilepay på 98507

Der ønskes her fra en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Din Golfklub