Skip links

Medlemsnyt fra Ole Maigaard 19. maj

Mini-portræt af Kristian Hjort Bressum

Kristian valgte op til denne sæson at rykke de turneringsmæssige teltpæle til Kolding, da talentet og udfordringerne stadigvæk er til at spille golf på elite niveau. Der blev i første omgang lavet træner-aftale med den tidligere Europa-tour spiller Knud Storgaard. Denne aftale er senere blevet lavet om til en coach-aftale, da den egentlige træning nu foregår i Kolding Golf Club regi, og dermed med pro-træner Kenneth Hansen.

Som yngre lå det egentlig ikke i kortene, at Kristian skulle spille golf – selvom sport altid har været en stor del af interessefeltet. Hurtigt blev første prioriteten fodbold, hvor Kristian hurtigt viste sig at besidde et vist talent. Han blev ret hurtigt fast spiller på ungdoms divisions niveau. Jo længere op i de aldersmæssige rækker han kom, jo mere fysisk træning skulle der til. Det viste sig at Kristian for tit løb ind i skader. I de perioder var der en kammerat der trak Kristian med ud i RGK – sådan bare for sjov. Det blev til et egentligt medlemskab af RGK i september 2015, og DGU-kortet blev erhvervet maj 2016, så den egentlige golf karriere er ikke specielt lang. Talentet betød et hcp. allerede efter 6 måneder var 14. Han blev udtaget til elite-truppen i 2017 og fast spiller på 2. divisions holdet i 2019, og var dermed deltager på holdet der spilede sig op i 1. division, og var samtidig med til, desværre, at rykke ned i 2. division igen.

Resultatet af ovenstående forløb satte nogle tanker i gang: ”Hvad skal jeg golfmæssigt”? i de kommende år – ”Hvad har jeg lyst til”?

Det er blevet til en beslutning med store forandringer og konsekvenser for de kommende fire år. Kristian har søgt optagelse på Saint Mary’s College i Californien med henblik på at dygtiggøre sig indenfor golf-spillet. Han har fået bekræftelse på optagelse med et scholarship, foreløbigt, aftalt for et år. Så USA venter med start september 2021.

Når snakken med Kristian falder på ”Den største golf oplevelse han har haft” – afslører både kropssprog og mimik, at der ikke er tvivl. Det var den første turnerings weekend i elitedivisionen med Kolding Golf Club, hvor modstanderne var Gyttegård Golf Klub samt Silkeborg Ry Golfklub.

Det magede sig sådan at Kristian skulle møde Rasmus Højgaard, Morten Ørum Madsen og Oliver Hundebøl !!!! Sådan en række af modstandere ville sikkert få de fleste golfspillere til at ryste af skræk – men Kristian kløede på med positivt mindset.

Delte matchen mod Rasmus Højgaard (førte undervejs med 2).
Delte matchen (foursome) mod Morten Ørum Madsen.
Slog Oliver Hundebøll (1 up)

Denne perlerække af resultater er der ikke mange der har oplevet.

Det er altid fornuftigt at have en plan B – hvis der sker noget undervejs med plan A. Derfor er Kristian ved at læse Kemi og Fysik på B-niveau så han har mulighed for at læse medicin. Samtidig arbejder han et mindre antal timer i Føtex – for som han siger: ”Det koster trods alt en del penge at tage til USA”.

RGK ønsker Bressum ALT MULIG HELD OG LYKKE i det videre forløb, og vi håber at der stadigvæk kan være en kontakt i årene der kommer, så vi alle kan følge med i udviklingen i USA.

Bookning af tider på banen:

Igennem det sidste stykke tid (siden sæson-opstarten 2021) har der været booket mange tider på banen – specielt i weekenderne. Det har været svært at få tider. Jeg har derfor været igennem Golf Box og anvendt de statistiske værktøjer, der ligger i programmet.

Analysen viser følgende:

1 og 2. bolde: 64,5 % af alle bookninger.
3 og 4 bolde: 35,5 % af alle bookninger.

En stor opfordring til alle: Book jer helst i 3 eller 4 bolde, for at skabe plads til såvel andre medlemmer som greenfee gæster.

En ikke ubetydelig del af klubbens indtægter kommer fra greenfee gæster. Disse indtægter er med til at vores kontingent kan fastholdes på et fornuftigt niveau.

Det er af stor betydning, at alle bekræfter deres tider – bl.a. af hensyn til klubbens statistiske indberetninger til dansk Golf Union.

Analysen af ubekræftede tider viser følgende:

26 % af alle bookninger er ubekræftede.
Af disse står det værst til med 1 og 2 bolde – 72 % af ovenstående ubekræftede tider.

Generel opfordring: Bekræft jeres tider – enten inden man tager hjemmefra – eller, når man ankommer til klubben, via skærmen i forhallen. Der vil i den kommende tid komme en reminder, hvis man glemmer at bekræfte tiden. Vær ligeledes opmærksom på, at man kan bekræfte sin tid også via golfbox app’en.

 /Ole Maigaard