Skip links

Klubnyt 2. juni – Ny kommunikatør

Som meddelt på generalforsamlingen 2019 har Randers Golf Klub ansat Ole Maigaard (OM) som frivillig kommunikations medarbejder. Dette er gjort i et forsøg på at optimere den interne kommunikation i klubben. Udover meddelelser fra klubben til medlemmerne, så vil der ligeledes være mulighed for, at enkelte medlemmer/udvalg/”klubber i klubben” etc. (ved henvendelse til OM), kan få bragt information ud til en bredere medlemsskare.

En kort præsentation af OM:

OM er 65 år og var i sit tidligere arbejdsliv ansat som viceinspektør på C. la Cours Skole. Har spillet golf siden 2009 og været medlem af Randers Golf Klub siden 2009. Er siden 2018 medlem af begynderudvalget og mentor korpset. OM har tidligere været håndboldtræner i Randers og i Aarhus. Desuden har uddannelsen som diplom-instruktør betydet, at han har virket som instruktør for Dansk Håndbold Forbund.
OM kan kontaktes telefonisk: 29864108. Mail.: olemaigaard@outlook.dk

Det første nyhedsbrev er tænkt som en ”prøveballon”, hvor bl.a. enkelte ”klubber i klubben” vil blive omtalt. Denne gang drejer det sig om ”Club 37+” samt det nyeste tiltag ”Young Guns”. Desuden vil ”nybegynderne/kaninerne” blive omtalt.

Club 37+:

Club 37+ er en klub i klubben, der henvender sig til spillere med banetilladelse og et handicap på 37 og opefter. Hvis man er så heldig (eller dygtig), at man kæmper sig ned under hcp. 37, kan man sagtens fortsætte som deltager i 37+.
Nye spillere med banetilladelse og nævnte handicap er meget velkomne og kan aktivt deltage i klubben. Vi spiller 9 huller stableford hver torsdag eftermiddag og mødes i kælderen i klubhuset mellem kl. 12.00 og 12.30, hvor vi afleverer et udfyldt scorekort og betaler 20 kr. i match-fee.
Tilmelding er ikke nødvendig. Turneringslederne inddeler spillerne i hold, og 1. hold spiller ud fra 1. tee kl. 12.44. Efter matchen hygger man sig sammen og venter på dagens resultat.

Grundet corona-situationen startes der først aktiviteter op til august. Der vil tilgå de eksisterende medlemmer besked ultimo juli.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Fungerende koordinator:
Lars Kronborg tlf. 27828329. Mail.: kronborglars8@gmail.com
Birthe Christensen tlf. 42658171. Mail.: birtheleervad@gmail.com
Niels W. Nielsen tlf. 51784153. Mail.:  biogni@live.dk

Hvis nogle af klubbens nyere medlemmer har lyst til eller behov for at blive sat i forbindelse med Club 37+, så ledsager OM gerne, så der kan skabes kontakt.

Young Guns:

Young Guns er et netværk for golfspillere, både nye og erfarne, i alderen 17- 50 år. Klubben havde opstart i 2018 i samarbejde med klubben og trænerteamet, og er i løbet af 2019 vokset til 40 medlemmer. Young Guns blev godkendt som klub i klubben på generalforsamlingen 2019, og dermed kan arbejdet fortsætte med at fastholde de nye og ”unge” medlemmer.
Det vigtigste for Young Guns er, at nye medlemmer har lyst til at dyrke det sociale, og at de ønsker et større netværk af potentielle golfpartnere. Som medlem vil man frit kunne deltage i de 10 turneringer hen over året, som primært spilles om fredagen med løbende start fra kl. 16. Det er Young Guns store ønske at kunne tilbyde 2 gunstarter om året. Den ene som en afslutningsturnering op mod sommerferien, og den anden som sæsonafslutning i oktober, da vi ved begge disse turneringer arrangerer fællesspisning efterfølgende.
Der vil blive lagt vægt på de relations skabende fordele for det yngre publikum, da der er mange nye medlemmer der bliver indsluset i Young Guns efter endt begynderforløb.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Michael Lind (formand for Young Guns) tlf. 61703747 eller Mail: Michael_Lind_C@hotmail.com

Hvis nogle af klubbens nyere medlemmer har lyst til eller behov for at blive sat i forbindelse med Young Guns, så ledsager OM gerne, så der kan skabes kontakt.

”Kaniner”:   

Mon vi snart nærmer os at kunne starte med de nye golfspillere?
Som tidligere så mødes begynderne hver torsdag kl. 16.00 i kælderen (med start kl. 16.15) – og sidste års ”kaniner” må meget gerne deltage, dog FØRST fra den 4. juni. Husk: Man skal medbringe scorekort.
Der er afholdt møde imellem kontoret og dele af begynderudvalget for at skabe rammerne for opstarten i denne corona-tid.

Ole Maigaard