Skip links

Klubnyt 28. april 2020

I takt med at samfundet genåbnes i et roligt tempo, og retningslinjerne på de danske golfbaner er gjort mere lempelige, er der flere spørgsmål der melder sig. Størstedelen vedrører begrænsninger der er forårsaget af forsamlingsforbuddet på max 10 personer, og det specifikke forbud er indtil videre gældende indtil d. 10. maj.  Det er endnu uvis om vi kan navigere efter nye og mere lempelige retningslinjer efter denne dato, og det er blot at se tålmodigt til.

Klubturneringer

På grund af den specielle situation, har vi på nuværende tidspunkt undladt at aflyse ellers fastlagte klubturneringer, men forsøger i stedet for at udskyde SCANPAN Åbningsturnering, Vinspecialistens Forårsturnering samt Pink Cup. Sidstnævnte skulle oprindeligt afholdes d. 17. maj.
Hvorvidt det er praktisk muligt med nye spilledatoer kan tidligst afgøres så snart vi kan se længere frem end d. 10. maj.

Starttider og bekræftelse

Kontoret har den seneste tid modtaget henvendelser om spillere der udebliver fra ellers reserverede tider. Hvor vidt at oplevelsen skyldes et reelt problem, eller at der er 10 minutter mellem hver starttid, så de foran gående er ude af syne, må være usagt.  Til gengæld er det en klar forventning, at alle medlemmer udviser fairness overfor øvrige klubmedlemmer, ved først og fremmest at reservere de tider der er behov for, og afmelde de tider der ikke bliver behov for.

Hvor langt kan man booke i fremtiden

Alle bookinger foregår i øjeblikket på ”Coronabanen” da denne har en speciel opsætning der er tilpasset gældende retningslinjer. Her kan man på nuværende tidspunkt booke tider frem til d. 10. maj. Perioden bliver forlænget d. 4. maj, hvis der ikke er indikationer på ændrede retningslinjer der vedrører afstanden mellem starttider.

Affald på banen

En del af de nuværende retningslinjer vedrører tildækning af banens skraldespande. Dette betyder i praksis at affald ikke håndteres for nuværende, og man skal derfor ikke efterlade tomme dåser og øvrigt affald ved siden af skraldespandene eller andre steder på banen. Det ser ikke pænt ud og der vil være fare for spredning til områdets skønne natur.

De bedste hilsner
Din Golfklub