Skip links

Klubnyt 14. april 2020 – Genåbning for firebolde, greenfeespil og træningsfaciliteter

Gælder fra d. 30. april kl. 08:00

Forsigtighed bør stadig være det bærende princip i golfklubberne. Af samme årsag følger Randers Golf Klub de seneste anbefalinger der er udarbejdet af Dansk Golf Union, og som træder i kraft fra onsdag d. 15. april 2020. LÆS DANSK GOLF UNIONS ANBEFALINGERNE I DERES HELHED.

Anbefalingerne giver blandt andet mulighed for privat spil i firebolde, begrænset brug af træningsområder og adgang til at spille greenfee. Af samme årsag vender vi tilbage til de normale booking-betingelser med mulighed for bestilling af 5 tider ad gangen som kan reserveres 14 dage frem. XL-Golf genoptages ligeledes fra d. 15. april.
De nye anbefalinger rummer dog stadig en lang række begrænsninger der er præciseret herunder, ligesom du kan læse om muligheden for handicapregulering under spil på “Coronabanen”:

Retningslinjer ved spil på 18 hullers banen og Par 3 banen

 1. Privat spil kan foregå i op til fire-bolde og fortsat 10 minutter mellem hver starttid.
 2. Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande
 3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 4. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid eller umiddelbart før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil. Bemærk at der, separat fra hinanden, skal bestilles tid på Golfbox til såvel spil på banen som brug af træningsfaciliteterne.
 5. Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres
 6. Hullet tilpasses (evt. med foring i hullet) så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant. I dette tilfælde kan der reguleres handicap. Se særskilt klubnyt om handicaptællende runder i forbindelse med corona modificerede golfbaner.
 7. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys). Det er derfor vigtigt at du udglatter fodspor (med fødderne) efter en tur i bunkeren
 8. Vandhaner på banen lukkes
 9. Affaldsspande og lignende tildækkes. Dåser og øvrigt emballage er forbundet med smittefare og skal  IKKE efterlades på golfbanen.
 10. Anvisninger fra baneservice skal efterleves.

Retningslinjer ved brug af golfbiler

 1. Golfbiler skal bestilles indenfor kontorets åbningstid og senest dagen før på 86428869 eller info@randersgolf.dk.
 2. Golfbilen afhentes og returneres ved holdepladsen
 3. Klude og desinfektionsspray er til rådighed i bilen og skal anvendes før og efter spil. Følg vejledningen der er placeret på rettet.
 4. Nøglen sidder i bilen, og den bestilte bil fremgår med navneskilt.
 5. Afregning skal ske efter aftale med kontoret, med voucher (id nummeret fremgår under stregkoden), mobilepay på 29536 eller via tilsendt regning.
 6. Golfbiler kan kun anvendes af én person. Dog kan bilen deles af to spillere fra samme hustand.

Retningslinjer ved brug af træningsfaciliteter

 1. Max 10 personer ad gangen ved brug af Driving Range (inkl. Proér). Måtter kan  bookes for 30 minutter ad gangen og bestilles på Golfbox.
 2. Egne spande/poser anvendes ved brug af boldmaskinen.
 3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 4. Max 5 spillere pr puttinggreen ad gangen. Brug kun egne bolde på putting. Bemærk at tidsbestilling er nødvendig.
 5. Max 5 spillere pr chipping green ad gangen. Brug kun egne bolde på chipping green. Bemærk at tidsbestilling er nødvendig.
 6. Ved benyttelse af driving range i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i umiddelbar tilknytning til spillet. Man ankommer til klubben, går direkte til træningsfaciliteterne og derefter ud at spille.
 7. Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, går direkte på range (eller putting green/chipping green) og herefter tager man hjem.

Øvrige retningslinjer

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes fortsat lukket. Der er dog adgang til alle bagrum samt et toilet i klubhuset.
 2. Alle aktiviteter for klubber i klubben er indstillet.
 3. Administrationen er fortsat lukket for fysiske henvendelser, men kan i åbningstiden træffes på 86428869 eller info@randersgolf.dk.
 4. Borde og bænke omkring klubhusområdet kan ikke anvendes.
 5. Brug udelukkende elektronisk booking, og bekræftes hvis muligt via Golfbox App.

Retninglinjer for den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 5. Sørg for, at behørig afstand hvis der lukkes igennem.
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde og golfudstyr. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 7. Undgå at berøre flagstangen
 8. Affald og knækkede tees tages med hjem af den enkelte spiller
 9. Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
 10. For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Læs mere her. 

Retninglinjer for i forbindelse med golftræning/instruktion

Hvis de praktiske forhold tillader det, vil Malte og Kenneth påbegynde undervisning fra mandag d. 20. april. Ligesom alt andet er der restriktioner der skal overholdes, som f.eks. at der maksimalt må være undervisning for fire personer ad gangen, samtidig med at gældende sikkerhedsforanstaltninger kan overholdes. Af samme årsag bliver der udarbejdet en ramme hvori retninglinjerne kan efterleves og dermed fungere i en periode – minimum frem til d. 10. maj.
Der vil i første omgang være fokus afvikling af HoldGolf, begynder- og individuel undervisning, og Trænerteamet vil kontakte alle forhåndstilmeldte så snart planen er klar.

COVID-19-relateret vejledning og anbefalinger til Golf- og Handicapreglerne

R&A har efter henvendelser udfærdiget en vejledning til undtagelser og tilpasninger til Golfreglerne i lyset af Corona-situationen. DGU har bearbejdet disse til danske forhold. Undtagelserne og tilpasningerne er gældende, indtil DGU annullerer dem.

Håndtering af scorekort

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.

 • Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den
 • Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sig egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig

Flagstænger

 • Klubben kan, som en midlertidig ordensregel, vælge at kræve, at spillerne beholder flagstænger i hullet til enhver
 • Klubben kan vælge ikke at have flagstænger i hullerne

Hullet og bold i Hul

Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm. Definitionen af i Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende:

 • Bolden anses for at være i Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af bolden er under greenens

Bunkers

River er fjernet
Selvom bunkers under disse forhold ikke kan udglattes som normalt, ændres der ikke ved Golfreglerne. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Runder spillet under disse forhold kan være handicaptællende.

De nye anbefalinger er indtil videre gyldige indtil d. 10. maj. Randers Golf Klub vil forsat følge Coronavirussens udvikling, og en eventuel øgning af smittespredningen kan medføre ændring i ovenstående retningslinjer.

De bedste hilsner
Din Golfklub