en

Vores klubhus og omgivelser er vores ansigt udaftil for både gæster og vore medlemmer. Det betyder, at vi selvfølgelig skal behandle det, som var det vores egen bolig.

Huset er åbent for alle inden for den normale åbningstid, som ses på opslag i foyeren.

Det er tilladt at færdes i klubhuset med rengjorte golfsko uden stålspikes.

Golfudstyr af alle slags skal anbringes uden for klubhuset, og terrassen skal holdes fri for vogne og bags. Der opfordres til, at vores vaskepladser benyttes til rengøring af udstyr og fodtøj.

Bags og vogne skal placeres i de tildelte bagrum.

Omklædningsrum og badefaciliteter kan benyttes efter behov, og der skal være ryddet op, når man forlader rummene.

Glemte sager vil blive samlet sammen af personalet og gemt i aflåst rum. Har man glemt noget, så spørg i sekretariatet. Ved sæsonafslutning vil uafhentede sager blive afhændet.

Parkering finder sted på parkeringspladsen og ikke ved banepersonalets bygninger. Tænk også på, at eventuelle udrykningskøretøjer skal kunne komme frem uden problemer. Der er enkelte reserverede pladser, og dette bedes respekteret.

Informationstavler er til rådighed både for diverse udvalg og klubber i klubben og må kun bruges af de ansvarlige. Der forefindes også opslagstavler for medlemmer.

Eventuelle tvivlsspørgsmål bedes rettet til sekretariatet i foyeren.

Randers Golf Klub - Himmelbovej 22, Fladbro · 8920 Randers NV · T 86 42 88 69 · F 86 40 88 69 · E Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.