en

17. december 2018

Det milde vejr fortsætter lidt endnu og det har flere fordele - greens er stadig åbne og bunkers bliver vedligeholdt så længe greens er spil.

Derudover kan vi arbejde med jorden, og det har vi indtil videre udnyttet ved at få renoveret de 2 bunkers på hul 15, så der nu kun mangler rigtig bunkersand i dem og de 2 på hul 17. Det kommer først i senere, så indtil da er der lempelse uden straf fra dem.
På hul 1 skal den store greenbunker på højre side ændres meget - vi laver 3 eller 4 mindre, men bredere bunkers. Ligeledes vil den på venstre side blive udvidet. Fairwaybunkeren vil få lavet et sandface så den kan ses fra teestedet - derfor den store jordbunke nede bagved - det er til opbygning af diverse bunkerændringer.

Bunker hul 15 1

5. december 2018

Bortset fra et par dage med den første frost, er greens åbne for spil. Vi opfordrer til man spiller til de etablerede vintergreens i tilfælde af frost, rim eller sne, for at skåne dem mest muligt. Billedet er fra denne morgen er fra 4. green, hvor man tydeligt kan se der frost i overfladen. Allerede 1 time senere var det væk igen - så man skal holde godt øje :-)

Skulle der komme længerevarende vintertilstande, vil greens blive lukket helt - men der vurderes løbende og pt. ser det ikke sådan ud.
Hul 4 december 2019 frost

På hul 17 er vi i øjeblikket i gang med at etablere de 2 bunkers vi mangler, som baneudvalget vedtog allerede sidste år. Desværre løb vi tør for dage hvor man kunne arbejde med jorden, og projektet blev derfor udskudt til denne vinter.
Den eksisterende fairwaybunker i venstre side, bliver fyldt op, planeret og tilsået med græs.

Der er bunkerrenoveringer på hullerne 1, 10, 11 og 15 på programmet i vinterperioden. Vi håber at nå mest muligt inden sæsonstart 2019.
Hul 17 bunkers 2

Hul 17 bunkers 1

 

4. november 2018

Forholdende er stadig rigtig gode i forhold til årstiden og der er mange der stadig nyder at spille på trods af temperaturerne daler.
Årets første sne faldt "selvfølgelig" på den søndag hvor afslutningsturneringen skulle afvikles, men det var heldigvis væk igen dagen after.

Græsvæksten er næsten stoppet, og vi klipper pt. greens 2 gange om ugen, fairways og tees 1 gang. Vi blæser blade hele tiden :-)
Fra og med i morgen mandag d. 5/2 påbegynder vi at prikke fairways - det er derfor der er store hvide pletter på nogen af dem - det er så vi kan se hvor sprinklerne er oppe fra traktorsædet.
Vintergreens vil også blive opprioriteret, og det betyder hulkopperne bliver sat i, men i første omgang uden flagstænger. Vi vil gerne opfordre til man tager frit drop, hvis man skulle lande på en vintergreen - så er der lidt nemmere at få plane senere.

Hvide pletter

Efterrsbillede

 

15. oktober 2018

Vi har fået en ekstra sommeruge - vejret har vist sig fra sin mildeste side og det tørre efterårsvejr giver gode betingelser for golfspillerne :-)

Hvis nogen skulle have interesse i at få lidt mere indblik i, hvorfor vi hvert år hæver klippehøjden på greens, findes der en lidt mere uddybende forklaring her

14. green har ikke været klippet ned i samme højde som de andre i denne sæson, hvilket har givet den mulighed for at komme sig oven på de første strabadser den skulle igennem. Nu står den fint og græstætheden som fastheden overfladen er tilfredsstillende i forhold til forventningerne.

IMG 1187


Bladene er på trods af det varme vejr, begyndt at falde af træerne i større mængder - vi blæser alt det vi kan og håber ikke der er for mange bolde der forsvinder....

IMG 1185 HEVC Moment


De bageste teesteder på hhv. hul 3 og hul 15 er/har været lukket pga. renovering efter meget hård slidtage. De tog begge skade i sommers pga. defekte sprinklere, og kom aldrig rigtig med igen. 
De kommer sig fint nu og vi forestiller os at de for ro indtil sæsonstart 2019.
Billederne er taget omkring middagstid og det er ret tydeligt hvorfor netop disse 2 teesteder har det lidt vanskeligt vækstmæssigt - skygge er et stort problem for græs.....

IMG 1186

IMG 1191

1. oktober 2018

Endnu en måned er gået og efteråret, med de udfordringer der medfølger, er stærkt på vej.
Klippehøjderne er justeret op både på greens og fairways. Klippefrekvenserne er nedsat så der på greens pt. klippes hver anden dag og fairways og teesteder/forgreens 2 gange pr. uge. De dage greens ikke klippes bliver duggen fjernet.
Lige om hjørnet venter det årlige bladcirkus - vi blæser allerede green 4, 11, 13 og 14 stort set dagligt, og resten af arealerne kommer snart med.

Der bliver lige straks etableret vintergreens så de er klar når den tid kommer.

Billederne er taget d.d.
IMG 1126

IMG 1131

IMG 1130

3. september 2018

Efter en dejlig lang og tør sommer er vi nu i den første efterårsmåned - det betyder jo desværre vi allerede nu begynder at forberede os på dårligere vejr og dermed dårligere spille- og vækst forhold.
Konkret betyder det vi gradvist hæver klippehøjden over den næste måneds tid, og der vil også blive prikket og topdresset en del. Vi bestræber os som altid på det giver så få gener for spillet som muligt, men lidt sand på bolden må man forvente den dag der bliver dresset. Topdress fungerer bedst i tørvejr - og helst i solskin - så der vil vi forsøge at placere udbringningerne.

Billedet er fra søndag morgen - efter 3 mdr. stort set uden dug, er det også vendt tilbage på fuld styrke :-)
IMG 0987

14. august 2018

Vores fairways er noget medtagne efter den lange tørkeperiode, men kommer sig dog overraskende hurtigt - men kan se bedringer fra dag til dag.
Nu hvor der alligevel er huller i græstæppet vil vi efterså alle fairways, så vi kan få noget mere kulturgræs i dem til forhåbentlig glæde for alle.
Vi begynder mandag den 20. august og forventer at være færdige senest onsdag samme uge

Så sker det endelig!
Hul 14 åbnes for spil på mandag d. 20. august.
Vi er overbeviste om den nu har en styrke og græstæthed der gør den tåle daglig brug.
Klippehøjden holder vi dog lidt højere end resten af banen året ud som en ekstra forsikring - det betyder den ruller lidt langsommere end de andre, men stadig fornuftigt.
14 3

.

 

8. august 2018

Hvad laver greenkeeperne egentlig på teestederne for tiden?
Desværre er sprinklerne på mange af vores teesteder mangelfulde eller fejlplacerede. Da vi jo ikke klipper så meget, bruger vi istedet for tiden på at opgradere dette - og vi er startet med dem hvor der er tydeligst problemer.
På hul 5 skulle der graves meget og dybt før fødeledningen kom til syne - men den var der da :-)

Vand hul 5 1

 

29. juli 2018

Man kunne godt tro vores 14. green er ramt af Egyptens 10 plager.....først var der mistrivsel, så var der sygdom og mindsanten om ikke den nu er blevet hakket godt og grundigt op af en flok fugle.....på billedet nedenunder ser man hvilket syn der mødte os fredag morgen da vi skulle klippe den - ØV.
Det betyder der nu er en del huller i den, men vi forsøger at få noget sand i hovedparten af dem.
Det er ikke kun 14. green fuglene har været efter - 1., 3., 6., 10., 13. og 15 har også haft besøg, men pånær 1. knap så slemt.

krager14

Ud over det tager det lidt ekstra tid at klippe de greens der er i nærheden af mosen - vi skal lige have ryddet for små tudser først :-)
I dag var der også et firben/salamander - det er mere sjældent.
frogrescue

20. juli 2018

Der er stadig ingen udsigt til regn og vi må derfor påregne meget tørre spilleflader. Greens og teesteder bliver fortsat vandet.

Pga. de høje temperaturer og den ekstreme mængde kunstvanding, er græsset på greens meget stresset. Fra mandag d. 23/7 vil vi derfor reducere antallet af klipninger, for at imødegå græsset kommer i decideret mistrivsel.
Vi holder naturligvis skarpt øje med det, og skulle væksten øges vil vi også øge klippefrekvensen.

Selvom fairways stort set er gået helt i stå, sender vi stadig robotten ud en gang i mellem. Der er nogle få totter rundt omkring der lige skal tages, og overgangen mellem fairway og semi rough trænger også til at blive defineret. Vi holder det naturligvis på et minimum.

Trre fairways

8. juli 2018

Vi har nu brugt så meget vand, at vi desværre er nød til at rationere resten af sæsonen.
Det betyder fairways ikke længere vil blive vandet, så der må påregnes endnu mere tørre forhold.

Skulle det tørre vejr fortsætte vil vi løbende vurdere m også der skal lukkes for teestederne - men der er vi ikke endnu. 

27. juni 2018

Tørken vil ingen ende tage og vi har derfor taget vores mobile vandkanon i brug. Vi beder om der bæres over - det er altså ikke for at genere spillerne det kører i dagtimerne, men fordi vores almindelige vandingsanlæg lægger beslag på vandet om natten.
Selvom græs kan være svært at slå helt ihjel, vil der gå lang tid før der restituerer, hvis vi ikke prøver at give det bare lidt fugt.
Billedet er fra hul 12 i dag.
IMG 0710

 

14. green opdatering:
Greenen er nu klippet så langt ned som den bliver i år, og de sidste huller er næsten væk.
Det der ser rigtig godt ud er, at den er meget mere tæt i græsset og fastere i overfladen end de foregående år - så der er lovende.
Men det er næsten som om den ikke må være en succes, idet den nu er ramt af en sygdom der hedder Goldfodssyge (en svampesygdom der rammer de fleste nyanlagte greens inden for de første 5 år). Der er ingen lovlig kemi er kan bruges, men vi behandler den med ikke kemiske produkter for at bremse udbruddet mest muligt.
IMG 0702

31. maj 2018

Det fantastiske vejr fortsætter og har givet os mulighed for at påbegynde det topdress program af fairways, som har været omtalt ved flere tidligere lejligheder.
Vi forventer at køre ca. 300 tons sand ud på hullerne 1, 6, 7, 10 og 11. Måske også på 8 og 9 hvis der er tid.
Hvorfor skal det nu til? Det er et forsøg på at lave en mere tør overflade, som forhåbentlig over tid gør at vi kan spille uden alt for meget synlig fedtet jord Det er et projekt der kommer til at vare en del år, da der skal rigtig meget sand til - men nu er vi i gang!
IMG 0436

IMG 0435

Afslutningsvis et billede af 16. green, som hver eneste dag giver os et nyt maleri - det er svært at lade være med at tage et billede, når man lige kommer forbi :-)
IMG 0425

22. maj 2018

Sommeren er over os!
Det meget varme vejr har givet os sved på panden - både fordi det ER varmt men også fordi græsset gror rigtig meget lige nu.
Vi har den årlig tilbagevendende udfordring med rough der vokser så hurtigt, at det kan være svært at finde bolden. Vi klipper så meget som overhovedet muligt, og håber væksten i roughen tager lidt af i tørken.
Heldigvis betyder det også at greens gror godt, og de fleste sår fra vinterens sygdomsangreb er væk. I denne uge bliver alle greens eftersået - det betyder også topdress og små huller, men i det store hele skulle det gerne være næsten uden gene for spillere.
Billedet er hul 12 i dag.
12 green 220518

Hul 14 er også i god bedring - det går hurtigere end forventet. Der er stadig plamager med tynd vækst, men der skulle gerne komme græs fra den seneste eftersåning for 1 uge siden snart.
14 green 210518

Greenkeeperne møder tidligt hver eneste dag for at give jer den bedst mulige oplevelse - billedet er fra 2.pinsedag - så vi har set pinsesolen danse helt fra den stod op :-)
Leif hulflyt morgen

5. maj 2018

Hul 14 - hvornår åbner det?
Dette spørgsmål  bliver, med rette, stillet flere gange hver eneste dag.
Desværre er der ikke et entydigt svar, da flere ting skal være på plads inden vi tør prøve igen. Men en ting er 100% sikkert - vi gør alt hvad vi formår for at få den åbnet hurtigst muligt, men om det bliver om 1, 2 eller 10 måneder kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt. 
Det vi KAN sige er at den ser ud til at komme sig hurtigere end vi havde forventet, og hvis det fortsætter er det rigtig godt for udsigten til åbning. 

Hul 14 02052018

28. april 2018

Vandledningsbruddet på hul 1 greb noget om sig - det viste sig at alle sprinklerne havde forbindelse ind under greenen, så vi besluttede at etablere ny ringledning så vi er fremtidssikrede mod lignende. Vi skulle helt ud til vejen og starte så gravearbejdet blev noget omfattende. Der kommer rullergræs på de bare pletter uden for green snarest.
Vand hul 1

Erik G. er nu kommet så langt med de udvendige udslagsteder, at vi kan etablere rullegræs foran det nye hus.
Det gør vi på tirsdag den 1. maj, så det kan desværre ikke benyttes før vi er færdige med de ca. 800m2 der skal lægges.

I den forbindelse vil der de næste uger være forbud mod at gå udpå selvsamme græs - det skal have tid til at rødderne får ordentligt fat i jorden nedenunder, og der går noget tid. Vi åbner naturligvis så hurtigt som det er forsvarligt. Skal man træne med tee henvises der til de udvendige måtter - alternativt må man lade sin tee ligge på rullegræsset.
Vi henstiller til der man IKKE træner på det nye græs - giv det venligst en chance for at blive pænt og i god vækst.
Jordarbejde udslagshus

Generelt er banen i god vækst allerede  - især i forhold til der kun har været + grader i godt 3 uger.
På greens drejer det sig om at få lukket de huller der desværre er efter vinterens svampeangreb - men der må heller ikke være for hurtig vækst, da det vil øge fornemmelsen af ujævnhed. Vi er tæt på minimum klippehøjde allerede, og sammen med øget tromling håber vi at det giver så få gener for putningen som overhovedet muligt.
Ydermere singleklipper vi så meget som tiden tillader (klipper man går med) da det også bidrager til størrere jævnhed.
Solopgang singleklipper

Fairway 1

14. april 2018

Det er desværre ikke en oliekilde Kaj og Anders har fundet på green på hul 1 - det er noget så træls som en sprunget vandledning.
Da man i sin tid har etableret vanding på den green, har man trukket vandledningerne under green. Det er selvsagt en tikkende bombe, så vi har vurderet det er bedst og mest forsvarligt at trække nye vandledninger uden for green. Dette arbejde påbegyndes mandag morgen og er færdigt samme dag.

Vandbrud hul 1

11. april 2018

Den 21. marts var jordtemperaturen kun lige over frysepunktet. I dag ved middagstid lå den mellem 6,8 g 7,4 grader på de målte greens.
Det betyder væksten så småt går i gang - ikke noget vildt og voldsomt, men trods alt går det den rigtige vej.Vi har klippet greens i dag og der var afklip svarende til en normal dagsvækst i sæsonen - det er en uge siden de blev klippet sidst - så de er så småt i gang.
Pt. klippes de i 5mm men vi sænker klippehøjden hurtigst muligt, så de skader fra sygdomsangrebet mærkes mindst muligt. Vi vil sandsynligvis også tromle lidt mere end normalt af samme årsag.

11042018

6. april 2018

Nu er det ganske vist!
Banen er over middag i dag åbnet for spil fra normale teesteder og til normale greens - vi håber og tror vinteren er forbi for denne gang.
Hulkopperne i de provisoriske greens bliver lige stående et par uger - de er markeret med en blå pæle :-)

Prognoserne er gode - det vigtigste er at det ser ud til nattefrosten forsvinder - så er der mulighed for jordtemperaturen kan komme op på noget fornuftigt, så vi stille og roligt får gang i væksten.

0604 3 9

0604 10 15

3. april 2018

Det mest stillede spørgsmål pt. er: Bliver åbningsmatchen på søndag til noget?
Der er ikke noget der lige ser ud til at kunne betyde den ikke skulle blive afviklet som planlagt. Prognoserne er gode - varmen er så småt på vej. Meteologerne er godt nok lidt vævende - varmegraderne stiger og falder flere gange dagligt, men det vigtige er de trods alt er 2 cifrede nogle dage.

Vi satser derudover også på at åbne for kørsel med biler - men det er lidt mere usikkert da der er en del nedbør på vej - vi opdater løbende herom.

0304 3 9

0304 10 15

31. marts 2018

På trods af påskekulden ser prognoserne fornuftige ud - det eneste er hvor meget nedbør der ender med at komme. Heldigvis er banen relativ tør og kan derfor opsuge en del vand. Nu må vi se.

I øjeblikket har vi også en anden udfordring. Der er nogle mountainbikere der VIL køre ned af den gamle sti fra hul 3 til 4. Vi har forsøgt at lave forhindringer men de er meget målrettede, og fjerner alt det vi hidtil har etableret. Vi synes den bedste løsning er vi alle kan være på anlægget, så vi håber de forstår det ikke er for sjov vi laver forhindringer.
Skulle nogen møde dem, må de meget gerne opfordre dem til at tage kontakt til kontoret - pt. aner vi ikke hvem der er.

IMG 0231

IMG 0242

IMG 0244

31 03

31 03 1

26. marts 2018

Der har været et par relativ lune dage, hvor forårsfornemmelserne sagtens kunne mærkes. Desværre skal vi lige have en gang kulde igen, men så ser langtidsprognosen lidt mere positiv ud. Hvis den holder stik vil banen med stor sandsynlighed blive åbnet til åbningsturneringen.

3 9

10 15

 

 

21. marts 2018

Vinteren har svært ved at give slip - sneen er smeltet for denne gang, men jordtemperaturen er kun lige over frysepunktet (billedet er fra 9. green men de var alle mellem 0,2-0,5°), så græsvækst er stadig et stykke ud i fremtiden. Vi skal op på 8-10° i jorden før der begynder at ske noget.
Vejrprognoserne er heller ikke specielt gunstige for golfbaner.....vi håber de ændrer sig lidt så vi kan komme i gang.
IMG 0215

3 9

9 15

 

14. marts 2018

Greenkeeperne arbejder med at stamme træer op - her er de omkring 9. green. Det meste hugges i flis, så hvis der er nogen der mangler sådan noget kan det afhentes gratis - aftal venligst med kontoret.

Flishugning 

13. marts 2018

Vi følger vejrudsigten tæt - desværre ikke så meget bedre end for 2 dage siden - dog er det meste sne nu smeltet og de sidste greens er ryddet - så håber vi der snart kommer noget varme.

 IMG 0180

 

11. marts 2018

 "Hvornår åbner banen for spil?"
Det spørgsmål er der nok lige så mange der gerne vil have svar på, som der er medlemmer i RGK.

Det kan besvares entydigt: Det er der ingen der kan svare på.....desværre.
Iflg. kalenderen er vi snart midt i den første forårsmåned, men når vi kikker ud af vinduet ser det unægteligt noget anderledes ud, som man kan se på nedenståemde billede af 11. green taget fredag den 9. marts.
Sne i marts 2018

Desværre ser det heller ikke ud til vejrguderne har tænkt sig at hjælpe os de første par uger - vi krydser fingre for det bliver bedre....
femdgn ostjylland

7 15

5. sep. 2017

Som de fleste sikkert har bemærket, er greenen på hul 14 langt fra i topform. Det er konstateret, at underlaget mangler ilt, hvilket er årsagen til den manglende sammenhæng i græsvæksten. Der er, af samme årsag, udarbejdet en intensiv plejeplan, der pågår fra nu af og frem til, den ønskede stand for greenen er opnået. Da plejeplanen bl.a. indeholder ekstraordinær prikning samt forhøjet klippehøjde (6-8 mm), vil der spillemæssigt være for store forskelle i forhold til banens øvrige greens - der iøvrigt får megen ros for tiden. Derfor vil vi fra torsdag d. 7. september lukke hul 14 og i stedet etablere et par 3-hul mod indspilsgreenen længst fra klubhuset (ligesom det tidligere har været tilfældet). Scorekort, skiltning m.v. vil automatisk blive korrigeret til dagen.

Vi beklager naturligvis nødvendigheden af endnu en lukning af hul 14 og arbejder hårdt på en bæredygtig green på hul 14 i 2018.

12. juni 2017

14. green er stadig ikke så pæn, som vi havde forventet, og efter weekendens danmarksturnering vil den derfor få en del øget opmærksomhed i form af proptrækning (meget små, som ikke giver de store gener for spil), topdressing, eftersåning og ekstra gødning. Derudover hæves klippehøjden også for at give de bedste betingelser.

Spillere vil nok føle den er lidt langsommere end de andre, men det er kun i en forholdsvis kort periode forhåbentligt.

De resterende greens får samme tur men uden ekstra gødning og højere klippehøjde. Vi beder som sædvanlig spillerne om at udvise lidt ekstra tålmodighed og vil forsøge at genere så lidt, som overhovedet muligt.

10. april 2017

Bunkeren ved indspilsgreenen ved klubhuset er klar til brug.
Vi opfordrer alle til at gå en tur forbi og slå et par slag eller flere. Kom gerne med kritik - positiv som negativ.

30. marts 2017

Der opdateres hovedsageligt på klubbens Facebook side fremover.
https://www.facebook.com/RandersGolfKlub/ 

23. november

Der spilles nu på vinterbane. Se retningslinjer og nærmere forklaring her >>

25. september 2016

Hul 14.
Vi har desværre set os nødsaget til at lukke green på hul 14 resten af sæsonen. Den er meget presset især i venstre side, og vi vil gerne give den mulighed for at regenerere inden vinteren, så den kan være så stærk og fin som muligt til foråret.
Lukningen træder i kraft fra tirsdag morgen d. 27. sep., og vi etablerer et provisorisk hul som tidligere. Dvs. hul 10 er et par 3-hul mod indspilsgreenen længst fra klubhuset. Skilte og scorekort rettes til, så der forhåbentligt er så få gener som muligt.

16. september 2016

Vi har forsøgt at få styr på det våde område foran 11. green. Venligst gå uden om området med de blå pæle - der er meget blødt.

Draen hul 11 1

15. august 2016

Teestedsmarkeringer
Placeringen af teesteds-markeringerne mandag i sidste uge gav anledning til en del spørgsmål, og derfor ridses retningslinjerne for dette op her:

  • Markeringerne flyttes, hver gang teestederne klippes, som i sæsonen er 3 gange pr. uge. Som udgangspunkt rykkes de ca. 1 meter tilbage, og når man når den bageste placering (minimum 2 køllelængder fra bagkant af teested), starter man forfra. Denne metode bruges for at fordele sliddet mest muligt, og da teestederne er af forskellig længde, vil man heller ikke opleve, at de alle er fremme, midt i eller tilbage samme dag.
  • Vi opfordrer til man IKKE selv flytter på dem – der er en årsag til, de står, der hvor de står.
  • Flere har ytret, at de mener, der skal være 6 huller, hvor teemarkeringen er fremme, 6 midt i og 6 tilbage. Dette har ikke været praktiseret i mange år og vil heller ikke blive det fremover. Det er en uhensigtsmæssig måde at gøre det på, og mange af vores teesteder er så små, at det ikke giver praktisk mening for spilleren.

At alle markeringer var kommet helt bagud samme dag, var en fejl, og vi beklager.

23. juni 2016

Hegnet omkring 3. green er nu fjernet. Der er opsat blå pæle i stedet for blå pæle med sort top.

Som de fleste nok er klar over, må man godt spille fra et område omkranset af blå pæle, men man må også tage lempelse. Hvis der derimod er sort top, skal man tage lempelse.

Det samme gør sig gældende på hul 5 ved stien til hul 6.
Begge steder bliver de blå pæle stående et stykke tid endnu, da der er nogle huller/pletter, der lige skal gro til.

 

Hegn hul 3 fjernet

8. juni 2016

Hul 14 udvikler sig rigtig fint, efter varmen er kommet. Her er lige et par dugfriske billeder af green og tee, der snart er nede i den klippehøjde, de skal have i 2016. Fairway'en er ikke langt bagefter.
Vi satser stadig på at åbne for spil på hullet senest 1. august.

Green 14 07 06 2016 lille

Tee 14 07 06 2016 lille

27. april 2016

På toppen af flagstængerne på banen er der nu monteret en lille prisme. Den gør, at man meget hurtigere får fat i pinden med sin afstandsmåler - til glæde for både spilleren selv og de, der kommer efter.

27. april 2016

En lille film produceret af USGA, der forklarer, hvad der sker, når man går på frosset græs. Som de nævner, er man ikke 100% sikker på, hvornår og under hvilke omstændigheder, man skader græsset mest, og det derfor vil være god skik at have en konservativ tilgang til emnet.
I forbindelse med weekendens nattefrost kan man i skrivende stund tydelig se de første golferes spor ned ad fairway på hul 1. Derudover har en golfbil også kørt en tur i frosten.
Se filmen her >>


13. april 2016

Der der er nu sået græs på fairway og ved siden af på hul 14. Venligst tag hensyn.
Ligeledes er der i løbet af et par dage sået på skrænten ved 3. green - også her beder vi om, at der tages hensyn.


22. marts 2016

I morgen onsdag den 23. marts åbnes greens for spil. De er kommet fornuftigt gennem vinteren så der kan spilles uden de store gener. De er lidt bløde i overfladen efter de blev dybdeprikket sidste uge, men det fortager sig.
Teestederne holdes lukket indtil åbningsmatchen 3. april. De er ikke i vækst endnu og derfor meget følsomme over for den hårde påvirkning vi påfører med slagene.

Omkring 3. green er der opsat afspærring da området snarest vil blive fræset og der såes nye frø. Skulle man være uheldig at ens bold ender inden for afspærringen, placerer vi nogle fiskestænger der - kan man ikke nå bolden med dem må man lade den blive liggende. Der er total adgangsforbud i området. Der er etableret en dropzone foran til højre - der er afmærket med skilt.

Ved 5. green er stiforløbet ændret en smule - også her vil der være opsat hegn og etableret dropzone. Der bliver også her etableret såbed snarest.


16. marts 2016

Driving range er i dag blevet tømt for bolde (de er nu i boldmaskinen, hvis de ikke allerede er slået ud igen).
6-7 frivillige har hjulpet klubben med at grave alle de bolde op, der var kørt ned af boldsamleren, samt ryddet skrænten, marken, hegnet og haven ved naboen. Det betyder, at boldmaskinen nu er pænt fuld.
Pga. det milde og tørre vejr er driving range nu åben, og der vil blive samlet bolde. God træningslyst!

Derudover har vi også åbnet for vandet, så toilettet igen er i drift.


12. marts 2016

Vi har haft en stille og rolig vinter med lidt udtynding af træer, etablering af vanding forskellige steder og en del arbejde på stierne. Derudover har den stået på oprydning, rengøring og maling indendørs samt vedligholdelse af maskinparken.
Vi er så småt begyndt på nogle småændringer, bl.a. er stien på venstre side af 3. green blevet annuleret, således man nu kun kan gå op ad stien gennem skoven på højre side. Der er en del af planen ifm. renoveringen af hele venstre side omkring greenen. Som bonus får vi også et noget pænere hul 4, da arealet lige foran teestedet er meget slidt pga. trafikken på tværs. Dette areal fræses op, og der nysås med græs senere på foråret.

Ved 5. green har vi længe haft problemer med, at stimaterialet løber ud på fairwayen - derudover har flere gæster også svært ved at finde ruten til hul 6.
Vi har drejet stien ned mod green i forsøg på at løse begge udfordringer. Man skal så heller ikke gå tilbage, når man har puttet. Arealet med bar jord nysås med græs, når der er varme i jorden.

Der er denne uge blevet kørt topdress på greens og teesteder, og vi dybdeprikker det hele, så de kan være i så god stand som muligt, når de åbnes.

 

Teestedsmarkeringer

 

Placeringen af teesteds-markeringerne mandag i sidste uge, gav anledning til en del spørgsmål, og derfor ridses retningslinjerne for dette op her:

 

  • Markeringerne flyttes hver gang teestederne klippes, som i sæsonen er 3 gange pr. uge. Som udgangspunkt rykkes de ca. 1 meter tilbage og når man når den bageste placering (minimum 2 køllelængder fra bagkant af teested), starter man forfra. Denne metode bruges for at fordele sliddet mest muligt, og da teestederne er af forskellig længde, vil man heller ikke opleve de alle er fremme, midt i eller tilbage samme dag.

  • Vi opfordrer til man IKKE selv flytter på dem – der er en årsag til, de står der hvor de er.

  • Flere har ytret, at de mener der skal være 6 huller hvor teemarkeringen er fremme, 6 midt i og 6 tilbage. Dette har ikke været praktiseret i mange år, og vil heller ikke blive det fremover. Det er en uhensigtsmæssig måde at gøre det på, og mange af vores teesteder er så små, at det ikke giver praktisk mening for spilleren.

 

At alle markeringer var kommet helt bagud i mandags er en fejl og vi beklager.

 

Randers Golf Klub - Himmelbovej 22, Fladbro · 8920 Randers NV · T 86 42 88 69 · F 86 40 88 69 · E Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.