Skip links

Driving range

På driving range er der 23 udslagsteder, herunder 11 overdækkede i EDC Trio huset, der er åben hele døgnet året rundt, med undtagelse af den ugentlige klipning og når yderområderne skal renses for golfbolde. Dog er det nødvendigt med selvopsamling i perioder hvor kørsel med boldopsamleren er vanskeliggjort grundet våde/frosne forhold.

Ordensregler er skiltet på området og skal efterleves af alle brugere. Bl.a. skal træningsboldene forblive på driving range (må ikke medtages til indspilsområdet eller andre steder), boldkurve returneres til boldmaskinen, ligesom affaldsbeholderne anvendes til affald, dåser og flasker.