Skip links

COVID-19 / retningslinjer

Gælder fra d. 1. juli 2021

Retningslinjer vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Indendørs træningsfaciliteter kan benyttes af voksne med coronapas, samt børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 250 personer.  

Retningslinjer til træning

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.
 2. Træneren bør til enhver tid sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 3. Træneren skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Klubhuset

Som reglerne er nu kan forenings-/medlemslokaler og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med blandt andet de krav, som er beskrevet herunder.

 1. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for alle, dog skal voksne have et gyldigt coronapas.
 2. Kortvarigt ophold i klubhuset og bagrum i forbindelse med toiletbesøg, registrering og lignende kan dog fortsat foregå uden coronapas.
 3. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person per 4 m2 gulvareal. 
 4. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.
 5. Klubben skal kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum én gang i døgnet.
 6. Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 meter mellem stole, brug af værnemidler mm.

Restaurant Funders

 1. Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 24. Dog kan restauranter/selskabslokaler holde åbent efter kl. 24 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner. Fra 15. juli udvides muligheden for at holde åbent og servere alkohol til klokken 02. 
 2. Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år). Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. 
 3. Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas. 
 4. Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Dvs. der kan p.t. ikke arrangeres fællesspisning i forbindelse med turneringer/arrangementer for mere end 250 personer indendørs. Restauranter og caféer mv. kan godt servere for flere selskaber.
 5. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.
 6. Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
  1.  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om   coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  2. Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere
 3. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
 4. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Resta