Skip links

COVID-19 / retningslinjer

Gælder fra d. 18. maj kl. 12:00

Spil på 18-huls banen og Par 3-banen

 1. Privat spil kan foregå i op til fire-bolde og fortsat 10 minutter mellem hver starttid. Banens starthul er hul 1 syd på 18 hulsbanen. Fra d. 15. juni vil der være 8 minutter mellem hver starttid, og skiftevis start på hul 1 syd (ulige uger) og 1 øst (lige uger).
 2. Starttider skal bekræftes i Golfbox App eller på touchskærm i foyer. Ved sidstnævnte mulighed, kan der i samme moment printes scorekort.
 3. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspiller
 4. Flag og hulkop må atter berøres som ved normalt spil.
 5. Banemateriel kan atter anvendes (river, boldvaskere, vandhaner, affaldsspande med låg).
 6. Banetoilettet kan benyttes fra onsdag d. 20. maj.
 7. Anvisninger fra baneservice skal efterleves.

Retningslinjer vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
 2. Forsamlingsforbuddet gør sig stadig gældende med max 10 spillere i hvert af de inddelte træningsområder. Områderne er derfor inddelt på følgende måde:
  • 1. tee & McDonalds puttinggreen = max 10 personer samlet
  • Udslagshuset – max 10 personer og fortsat tidsbestilling.
  • Udslagsmåtter nord for udslagshuset – max 10 personer samlet.
  • BDO Puttinggreen – max 10 personer og fortsat tidsbestilling.
  • BDO Indspilsgreen 1 & 2 – max 10 personer i hver af de opdelte zoner.
  • Parkeringspladsen – max 10 personer

(Tidsbestilling i udslagshuset og på BDO puttinggreen, er af hensyn til Trænerteamets planlægning og behov for brug af faciliteterne i hverdagen)

 • Der trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde er det markeret med spray i græsset, hvor grupperne kan holde til

 Retningslinjer for træning

 1. Træneren skal til enhver tid sikre minimum én meters afstand til elever
 2. Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 3. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
 4. Træneren skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Registrering af scores skal foregå online. I forbindelse med turneringsafvikling vil turneringsledelsen definere metoden til indberetning scores i turneringsbetingelserne.
 2. Turneringer afvikles med løbende start, så forsamling og ophold i klubben minimeres. Gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbuddet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.
 3. Ved tordenafbrydelse søges ly i egen bil, hvis man har en sådan parkeret på p-pladsen. Alternativt søger man læ i klubhuset eller bagrum med max 10 personer hvert sted.

Åbning af klubhuset

 1. Der er åben for adgang til touchskærme i foyer, såfremt forsamlingsforbuddet på 10 personer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes. Anvend håndsprit forud for kontakt med touchskærm.
 2. Administrationen åbner for fysiske henvendelser i åbningstiden. Bemærk at der kun er adgang for én ekspedition ad gangen, og afmærkninger skal overholdes.
 3. Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler (udover i restaurant) er fortsat ikke tilgængelige.
 4. Der er åben for toiletter i klubhusets stueetage og kælder (undtaget dem i omklædningsrummene).

Restaurant Funders

 1. Erhvervsministeriets retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter følges, hvilket indebærer følgende max antal i lokalerne:
  • Restaurant – max 44 personer (opdelt)
  • Selskabslokale – max 50 personer (opdelt)
  • Gardin Lis Terrassen – max 60 personer (opdelt)
 1. Vær særligt opmærksom på, at der maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned. Af samme årsag må borde og stole ikke flyttes/fjernes fra dem eksisterende opstilling.
 2. Vær særligt opmærksom på, at restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet og kan således ikke servere for et selskab, der er større end 10 personer. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter kan godt have flere selskaber samtidigt, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne på 1 m.
 3. Gardin Lis terrassen indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

 Retningslinjer ved brug af golfbiler

 1. Golfbiler bestilles på golfbox i forbindelse med tidsbestilling eller indenfor kontorets åbningstid, og senest dagen før på 86428869 eller info@randersgolf.dk.
 2. Nøgler til golfbilerne afhentes i Probox24 og kan i kontorets åbningstid afhentes på holdepladsen.
  Uden for åbningstid afhentes den bestilte bil på ladepladsen.
 3. Klude og desinfektionsspray er til rådighed i bilen og skal anvendes før og efter spil.
 4. Afregning skal ske i Probox24 med betalingskort eller voucher.
 5. Golfbiler kan anvendes af op til to personer fra forskellige husstande

Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt toiletfaciliteter holdes åbne, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask, borde, dørhåndtag mv.
 2. Brug evt. elektronisk booking uden bekræftelse eller bekræft via. Golfbox app.
 3. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug
 4. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden
 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne
 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko