Skip links

Nyt fra Greenkeeperne

Nedbør der driller

På grund af store vandmængder med pt 65 mm i oktober, 360 mm i august og 775 mm for året, er vores bane i øjeblikket så vandmættet, at nedbøren forsvinder meget langsomt. Vi forsøger derfor at opretholde de tilsigtede plejerutiner, men med et mere nænsomt fokus på grund af det våde underlag. Det er naturligvis forsøgt at imødekomme den megen nedbør, og i september har vi bl.a. overfladeluftet greens to gange samt dybdeluftet én gang – en procedure der har til hensigt at få dem til at dræne bedst muligt. Men igen, det tager længere tid at dræne i et vandmættet underlag.

Effekt på greens

Greens klippes i øjeblikket i 4 mm (hæves snart på grund af årstiden) og de bliver skiftevis klippet og rullet samt topdress ca. hver 2. uge. Hastigheden kan i perioder føles langsommere sammenlignet med tørre perioder, på grund af den megen fugt i overfladen.

Roughen kan opleves ekstra vanskelig

Derudover klippes rough stort set alle dage, hvilket betyder at greenkeeperne kommer over alle områder 2-3 gange om ugen. Væksten har, som flere spillere har oplevet efter sommerferien, været ekstrem indtil nu, men forventes at aftage i den kommende periode med lavere temperaturer.

Fairway og afklip

Fairway er klippet 3 gange om ugen, samt i perioder blæst for afklip i det omfang det har været muligt. Der har som bekendt været dage, hvor vi ikke har kunne køre på grund af store mængder vand – hvilket naturligvis kan ses da græsset fortsat vil vækste selv om vi er begrænset i at køre på banen. Vi har de efterfølgende dage intensiveret indsatsen i forsøget på at indhente den manglende klipning, hvorfor der kan forekomme klippetider af fairway og rough i weekends.
De bedste hilsner Greenkeeper teamet