Skip links

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Golf Klub 2022

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Golf Klub, der afholdes den 17. november 2022, kl. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i:

Randers Golf Klub
Himmelbovej 22
8920 Randers NV

Golfklubben vil være vært ved kaffe/the og kage, og det vil derfor være værdsat med tilmelding her i Golfbox af hensyn til bestilling.

Se årsrapport 2021/2022

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af det fremtidige kontingent. Fremlæggelse af budget for det løbende år


Kontingentsats pr. halvår fastsættes automatisk med udgangspunkt i forbrugerprisindeks for september 2022 (116,4/105,8) og der er ikke forslag til yderligere kontingentstigning:

Kontingentsatser
pr. halvår pr pers.:
2023 (i kr.) 2022 (i kr.)
A. Seniorer 3.446 3.132
A2 Seniorer u/indskud 3.946 3.632
D. Juniorer 1.025 932
E. Børn 590 536
F. Passive medlemmer årlig 648 589
G. Ung under uddannelse 1.366 1.242
H. Long distance 2.060 1.873
I. Par 3-bane med flex 1.150 1046
J. Flex-basis 584 531
K. Prøvemedlemskab 3 mdr. 995 995
Indskud 5.000 5.000

Budget til godkendelse 22/23

22/23 21/22
Kontingenter 5.778 5.457
Øvrige indtægter bane 1.276 1.278
Lejeindtægter mv. 1.117 1.001
Sponsorindtægter med gaver 700 700
Indtægter i alt 8.871 8.436
Baneudgifter -3.049 -2.904
Sportslige udgifter -792 -1.249
Øvrige udgifter klubdrift -793 -502
Ejendomsudgifter -857 -760
Administrationsudgifter -1.552 -1.477
Af- og nedskrivninger -1.707 -1.330
Resultat før finansielle poster 191 214
Finansielle omkostninger -191 -214
Resultat før ekstraordinære poster 0 0
Årets indskud nye medlemmer 0 0
Årets resultat 0 0
 1. Forslag fra bestyrelsen:
  Ingen
 1. Forslag fra medlemmer:
  Ingen
 2. Valg af formand
  Tom Simonsen, er ikke på valg
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ifølge vedtægterne er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
  Jonas Blegvad Jensen, er ikke på valg
  Brian Rasmussen, er ikke på valg
  Søren Skov, er på valg og modtager genvalg
  Bendt Apollo Rasmussen, er på valg og modtager genvalg
 1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  Bestyrelsen foreslår BDO
 1. Eventuelt

Det var oprindeligt planen, at projekt Masterplan skulle præsenteres på den ordinære generalforsamling med henblik på efterfølgende afstemning om realisering af indholdet.
Processen er i midlertidig ramt af forsinkelse, da Clyde Johnson, der er tilknyttet som banearkitekt, er blevet forhindret i hans planlagte besøg i Randers Golf Klub. Bestyrelsen har derfor valgt at udskyde præsentationen til 2023, hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling så snart planen er gennemarbejdet.

Tryk her for fuldmagt til download/print.