Skip links

Rehab Golf er en gave for helbreddet

Rehab Golf er som koncept tilpasset så forholdene er de rette, når målgruppen mødes i Randers Golf Klub hver fredag med fokus på fysisk og psykisk rehabilitering, samt efterfølgende socialt samvær i klubhuset.
Under aktiviteten skal deltagerne kunne fokusere kræfterne på spillet, og Randers Golf Klub havde derfor ansøgt DIF og DGI foreningspuljen om midler til investering i blandt andet udstyr og handicapscootere/vogne.

Ansøgningen blev imødekommet med 50.000 kr. i delvis støtte, og pengene er allerede anvendt til fordel for målgruppen deltagere.
Det er muligt at læse mere om Rehab Golf her på siden, ligesom DGI har lavet en artikel der kommer omkring deltagerne og beskriver hvorledes aktiviteten kan være en gave for helbreddet.

Rehab-Golf i Randers Golf Klub havde opstart d. 20. maj. Interesserede er derfor velkommen til at kontakte Golfmanager, Marck Lindved, på mll@randersgolf.dk eller på telefon, 86428869, for yderligere info.