Skip links

Pas på bane, medspillere og omgivelser

Hver eneste dag er der en masse spillere på golfbanen der enten kan lide at konkurrere, ønsker at nyde den flotte natur, elsker samværet med gode relationer, eller det hele som en samlet pakke.
I alle tilfælde er det et særligt kendetegn at man – uanset den individuelle motivation – kan boltre sig i de samme flotte naturlige omgivelser.

Langt hen ad vejen lader det sig gøre med hver enkelt spillers respekt for etikettereglerne, der alene er defineret, så vi alle kan få den maksimale fornøjelse ud af runden.

Af samme årsag er det ærgerligt når det erfares, at der er spillere på banen der afvigere fra det tiltænkte fundament, hvilket på glimrende vis illustreres med følgende eksempler fra banen inden for de seneste par måneder:

Turf der er opslået på og lige uden for greens
Vi har formentlig alle prøvet at ramme den forkerte green. Er uheldet ude skal der tages lempelse som beskrevet i golfreglerne. Det bliver derudover betragtet som hærværk hvis den opslået turf skyldes frustrationer eller anden bevidst handling.

Golfbiler på eller alt for tæt på greens
Husk at holde behørig afstand til de mest sårbare/kortklippede områder da slitagen ellers bliver for voldsom og til gene for spillet.

Buggies alt for tæt på teestederne
Hold også her afstand, da alle teesteder i forvejen er udsatte/stressede på grund af meget trafik fra de mange spillere der skal starte hullet fra det samme sted.

Hensynsløs kørsel med golfbiler
Det siger sig selv at golfbilerne udelukkende er beregnet til at fragte spillere og udstyr (sikkert) fra A til B, og skal derfor ikke fungere som terrængående køretøj.

Golfbiler og golfvogne i bunkers 
Det er svært nok når bolden lander i bunker. Undlad derfor at medbringe andet end sandjernet når du skal spille videre fra bunkeren.

Fodspor i bunkers (også fra mennesker)
Husk altid at rive efter dig selv når du har slået dit slag fra bunkeren. Det er snart mere reglen end undtagelse med fodspor i bunkers, hvilket absolut ikke gør slaget nemmere, hvis bolden ender netop der.

Spillere med konfliktsøgende adfærd
Golf er en gentlemansport hvor etikettereglerne foreskriver at spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider – gælder også uden for golfbanen.
Videnskabelige undersøgelser påpeger i øvrigt at mennesker kun i et begrænset omfang føler sig super motiveret af ”voksen skæld ud” eller anden form for tilråb af negativ karakter. Til gengæld er der en væsentlig højere grad af velvilje til at samarbejde, hvis dialogen “angribes” på en rolig og konstruktiv måde.

Lad os alle favne de gode værdier der ligger til grund for de beskrevne etiketteregler, så vi fortsat kan værne om det fundament der har virket efter hensigten i rigtig mange år.

Med ønsket om at din næste golfrunde må blive fantastisk.

Din Golfklub

Enhver der er i tvivl om etikettereglerne kan blive opdateret her.