Skip links

Nyhedsbrev marts 2021    

TAK FOR HJÆLPEN!!
Sidste års OPRÅB fra begynder udvalget har hjulpet. Vi bad om ekstra opmærksomhed på ”kanin-dage” på par-3 banen, når man slår ud fra driving range. Der vil hver torsdag fra april måned i tidsrummet 16.00 – 20.00 være nybegyndere på par-3 banen. Vi beder derfor om at man stadigvæk er uhyre opmærksomme på ikke at slå op i nærheden af os. Slag med driver samt længere-slående værktøjer er derfor ikke tilladt i ovennævnte tidsrum. Dette gælder naturligvis også øvrige dage, hvis der er anden trafik på par-3 banen.

Medlemstal i RGK.
Ved udgangen af september 2020 var medlemstallet i RGK 1.209 (inklusiv 87 passive medlemmer). Medlemstallet dækker alle kategorier af mulige medlemskaber.
Det er en stigning på 30 medlemmer fra 2019 svarende til ca. 2,5 %. På landsplan var der ligeledes medlemsfremgang (ca. 4,2 %).
Medlemsfremgangen i RGK er primært en stigning i ”aktive medlemmer” på i alt 39 nye medlemmer.

Vidste du at ??

 • Kontingentet for seniorspillere i RGK i 2020 var 6.092 kr. årligt, og at landsgennemsnittet var 6.305 kr. årligt
 • Kontingentet for juniorspillere i RGK i 2020 var 1.428 kr. årligt (sammensat af junior under 12 år 1.044 kr. samt junior over 12 år 1.812 kr.), og at landsgennemsnittet var 1.450 kr. årligt.
 • Golfsporten er den 4. mest dyrkede sport i Danmark med ca. 155.000 aktive medlemmer, kun overgået af fodbold, gymnastik og svømning.
 • Der er i gennemsnit er 879 medlemmer i de danske golfklubber (RGK har 1.209 medlemmer).
 • RGK har 9,2 årsværk på lønningslisten, og at gennemsnittet på landsplan er 9,0 årsværk.
 • De fleste af de nye kaniner i 2020 var usædvanligt unge – de fleste i aldersgruppen 18- 30’erne.
 • Der er gennemsnitligt spillet 4.752 golf-runder af greenfee gæster på de danske golfbaner. Der er på RGK’s bane spillet ca. 4.600 runder, heraf 1.524 XL-spillere.
 • I skrivende stund er der allerede 53 nye golfspillere, der har meldt deres ankomst til begynderundervisning som starter primo april.

Det er ved at være tid til opstart på sæson 2021:
Oplysninger hentet fra Klubber i klubbens hjemmesider:

 • Mandags-seniorerne: Opstart 12/4.
 • Tirsdags-damerne: 6/4.
 • Tirsdags-pigerne: 6/4.
 • Onsdags-herrerne: 7/4.
 • Club 37+: 15/4 kl. 12.44 med et formøde kl. 12.00 (hvis Corona-reglerne tillader det).
 • Torsdags-seniorerne: Opstart-møde 8/4 kl. 09.00 – kontingent betaling fra kl. 08.30.
 • Young Guns: 24/4.

*ovenstående tidspunkter med forbehold (Tjek på klubbernes hjemmesider)

Jeg har modtaget nedenstående fra ”Tirsdags-pigerne”:
Til ”Tirsdagspigerne” og alle kvinder, nye som gamle i RGK, der kunne være interesserede.
I år kan vi ikke (grundet gældende Corona-restriktioner) invitere til Informationsmøde. Derfor vil vi gøre opmærksom på, at vi spiller den første turnering tirsdag den 6. april 2021. Vi har spilletider fra kl. 14.28 – 16.28. Tilmelding i Golfboks. Vi håber at se rigtig mange nye -, som gamle “Piger”, der har lyst til lidt konkurrence, socialt fællesskab og til at være en del af “Tirsdagspigerne”.
Er du interesseret, kan du læse mere om os på opslagstavlen i kælderen eller på RGK’s hjemmeside. Du kan også kontakte en fra bestyrelsen.
Venlig hilsen Tirsdagspigernes bestyrelse: Inger Steffensen, Hanne Guldbæk, Jette Pedersen, Jytte Brix Christensen, Lisbeth Klok, Vibeke Hundborg og Jytte Gudmann.

Hvis der er andre medlemmer eller ”klubber i klubben”, der gerne vil have opslag med i de kommende nyhedsbreve, er man altid velkommen til at kontakte undertegnede på mailadressen: olemaigaard@outlook.dk

Nyhed for alle begyndere samt de sidste to års ”kaniner”:
Som et nyt tiltag starter begynderudvalget samarbejde med ”Young Guns” og mentorudvalget. Tiltaget skal ses som et forsøg på at mindske frafaldet af nyere golfspillere i RGK. Alle nye ”kaniner” tildeles en mentor. Mentorernes opgave er at guide de nye golfspillere rundt på anlægget – og gøre de enkelte spillere mere trygge i deres nye omgivelser. Det skal gerne betyde, at begynderudvalgets fortsatte arbejde med ”kaninerne” bliver mere kvalificeret, og dermed til glæde for de nye spillere. Desuden afvikles der tre turneringer for de nye golfspillere. I to af turneringerne deltager (efter tilmelding) ”Young Guns”, mentorerne, de sidste to års ”kaniner” samt begynderudvalget. Den sidste turnering ”Den store kaninjagt” foregår i det kendte koncept.

/Ole Maigaard
Marts 2021