Skip links

Medlemsnyt fra Ole Maigaard

OPRÅB!!!!

Hjælp – Med jævne mellemrum oplever vi i begynderudvalget, at der kommer bolde susende omkring ørene af os, når vi har nybegynderne på par-3 banen. Senest blev et af udvalgs-medlemmerne ramt på benet. Det er både møg-hamrende irriterende, farligt og ikke mindst dybt uansvarligt!!!! Kære golfspillere: Det er ikke altid at I kan se os, når vi går på par-3 banen. Vi kan gå bagved træerne. Og selvom I ikke står i udslagshuset men ved de ”gamle” udslagssteder, så har man jo tidligere hørt om en ”skævert” – det er sket enkelte gange i golf-sportens historie. I øvrigt skal jeg oplyse om, jf. ordensreglerne for RGK, at det kan give karantæne, hvis man overtræder gældende regler for anvendelse af driving range (se det opslåede skilt på starterhuset).

En fjer i hatten for RGK.

DGU meddelte deres ankomst til RGK tirsdag den 14/7. DGU har lavet en landsdækkende undersøgelse i blandt nye/nyere golfspillere. Resultaterne fra denne undersøgelse har betydet, at ”rekrutteringskonsulenten” gerne ville have et møde med Marck Lindved, Jens Poulsen (formand for begynder udvalget) samt undertegnede, under overskriften ”Hvad er det i går og gør i RGK, der betyder at de nye golfspillerne giver så positivt et feed-back?”.
RGK er placeret som en suveræn nr. 1 på den landsdækkende tilfredsheds liste (155 klubber har deltaget). På en skala fra 0 til 100 er scoren for RGK 100 !!, og landsgennemsnittet er 51.
Læs det fulde referat fra mødet HER.

Medlemstal i RGK.

Ved udgangen af september 2019 var medlemstallet i RGK 1.179 (inklusiv 96 passive medlemmer). Medlemstallet dækker alle kategorier af mulige medlemskaber.
Det er et fald på 13 medlemmer fra 2018 svarende til ca. 1,1 %. På landsplan var der ligeledes en medlemstilbagegang (ca. 0,3 %).
Medlemstilbagegangen i RGK er i årene fra 2011 til 2019 langt overvejende grundet afgang af passive medlemskaber. Antallet af aktive medlemmer er nogenlunde konstant.

Vidste du at -??

• Kontingentet for seniorspillere i RGK i 2019 var 6.062 kr. årligt, og at landsgennemsnittet var 6.247 kr. årligt
• Kontingentet for juniorspillere i RGK i 2019 var 1.803 kr. årligt, og at landsgennemsnittet var 1.463 kr. årligt.
• Golfsporten er den 4. mest dyrkede sport i Danmark med ca. 149.000 medlemmer, kun overgået af fodbold, gymnastik og svømning.
• Der er 833 medlemmer i gennemsnit i de danske golfklubber (RGK har 1.179 medlemmer).
• RGK har 8,5 årsværk på lønningslisten, og at gennemsnittet på landsplan er 8,4 årsværk.
• De fleste af de nye kaniner i år er usædvanligt unge – de fleste i aldersgruppen 18- 30’erne.
• Gennemsnitsalderen for nye medlemmer på landsplan er i 2020 faldet til 43 år mod 45 år i 2019.
• Gennemsnitsalderen for alle danske golfmedlemmer er i 2020 faldet til 56 år fra 58 år i 2019.

Det er ved at være tid til opstart på efterårs halvåret:

– oplysninger hentet fra hjemmesiderne –

Mandags-seniorerne: Opstart 3/8 kl. 09:00
Tirsdags-damerne: 4/8 kl. 8.20
Tirsdags-pigerne: 4/8 kl. 14.30
Onsdags-herrerne: 5/8 kl. 16.00 Gunstart
Club 37+: 6/8 kl. 12.00
Torsdags-seniorerne: 6/8 kl. 08.00
Young Guns: 7/8 kl. 15.40
– ovenstående tidspunktermed forbehold – (Tjek på klubbernes hjemmesider)

/Ole Maigaard
Juli 2020