Skip links

Klubnyt 17. maj 2020

Restaurant Funders Genåbner

Der er som bekendt givet grønt lys til genåbning af cafeer og restauranter, og Restaurant Funders kan atter holde åben for servering af mad og drikkevarer fra mandag d. 18. maj kl. 12:00. Der er i sagens natur retningslinjer der skal efterleves, og nederst finder du link til det samlede overblik.

I samme moment er der tilgået opdaterede retningslinjer for udendørs idrætsgrene, hvilket bringer os endnu tættere på normal brug af bane- og træningsfaciliteter, og det vil igen være meningsfuldt at afholde turneringsaktiviteter, inden for de rammer der lader sig gøre.

Invitation til Scanpan Åbningsturnering

Af samme årsag er det glædeligt, at vi kan invitere til Scanpan Åbningsturnering d. 1. juni (2. pinsedag). Tilmeldingen åbner d. 18. maj kl. 12:00 i golfbox. 
Turneringen er åben og afvikles som greensome stableford med løbende start i tidsrummet 09:00 – 14:00. Så vidt det er muligt vil der være mulighed for at ønske starttid med andre deltagende par.

På grund af det fortsatte forsamlingsforbud er der, foruden den løbende start, yderligere ændringer i forhold til vanlig afvikling. Bl.a. bliver formandens tale og flaghejsning optaget på video og senere vist på hjemmesiden. Præmieoverrækkelsen transmitteres direkte på facebook og bliver ligeledes lagt på hjemmesiden.

Præmieoverrækkelser vil i øvrigt, sammen med den løbende start, blive gentaget i de kommende turneringer, og indtil at forsamlingsforbuddet hæves til et acceptabelt niveau.

Vi glæder os over muligheden for igen at komme i restauranten og samtidig have mulighed for at dyrke de hyggelige klubturneringer der er planlagt for den kommende periode.

Alle Covid19 retningslinjer der er gældende fra mandag d. 18. maj kan læses her