Skip links

Vi skal passe på hinanden og vores bane

Golf er et dejligt spil der udføres i fantastiske omgivelser. Samtidig indbyder spillet til aktiviteter på tværs af alder og niveau – hvilket i sin helhed skaber et bredt fællesskab blandt alle medlemmer.

Til forskel fra mange andre idrætsgrene afvikles spillet som bekendt uden brug af dommere. I stedet retter man ind efter en fælles præmis der defineres af etikette- og golfregler der tilsammen udgør det grundlæggende hensyn til medspillere, banepersonale, øvrige borgere samt faciliteter på golfbanens område.

Desværre har der i Randers Golf Klub været en stigende tendens til brud på etikettereglerne, da sikkerheden ved flere tilfælde er blevet kompromitteret.
Blandt andet er det oplevet flere gange, at lange slag fra træningsbanen er endt faretruende tæt på personer der i pågældende øjeblik var synlige på Par 3-banen. Her er det vigtigt at pointere, at etikettereglerne gælder alle steder, også på træningsbanen.

På banen er det desværre heller ikke sjældent at banepersonalet oplever at bolde har nedslag i deres nærhed – i de mest grove tilfælde er der slået hen over hovedet på vedkommende.
Bevares, i visse tilfælde kan der være tale om et uheld, men omvendt er der eksempler på handlinger hvor banepersonalet har været synlige i det pågældende øjeblik! I sådanne situationer er banepersonalet forsvarsløse, da de på grund af motorstøj og høreværn ikke kan høre hvis der råbes FORE.
Det indskærpes derfor at man, i tilfælde hvor der er banepersonale på det pågældende hul, og man har mulighed for at nå vedkommende i slaget, må der kun slås hvis personalet tydeligt har vinket spilleren frem.

Hvis man er i tvivl, om det er tilfældet, venter man med at slå, til banepersonalet er væk.

Du kan blive klogere på fremgangsmåden i denne video der vedrører etikette over for banepersonalet (gælder naturligvis alle personer der færdes på golfbanens område) og de beskrevne etiketteregler fremgår i sin helhed på golfklubbens hjemmeside.

Det vil uden tvivl være ubærligt hvis nogen bliver ramt af en golfbold på grund af manglende hensyntagen. I sådanne tilfælde vil et brud på etikettereglerne, med indberetning til følge, kunne resultere i en disciplinærstraf på op til 3 måneders karantæne – det seneste indklagede tilfælde udløste en karantæne i 1 måned.

For at undgå lignende tilfælde vil bestyrelsen i stedet appellere til medlemmernes respekt for etikettereglerne, da det øger fornøjeligheden for alle.

På vegne af bestyrelsen

Tom Simonsen
Formand

NB: Banepersonalet dækker over fastansatte greenkeepere og frivillige medlemmer (De Gule Lyn) der udfører nødvendige opgaver på banen. Banepersonalet sidestilles med ”tjenestemand i funktion” da funktionen er en nødvendighed til gavn og glæde for medlemmer og gæster.