Skip links

Opdatering banen uge 49

Opdatering fra banen:

I skrivende stund d. 4/12, er greens netop genåbnet efter 5 dages lukning. Nu er tiden jo desværre kommet dertil, hvor dette nok skal forventes i større eller mindre grad. Vi håber på en mild vinter som sidste år, men har jo ingen reel indflydelse herpå 🙂

Bladene er faldet af træerne så der skulle forhåbentligt ikke være ret mange flere gener af dem – vi blæser stadig lidt blade, da de kommer ud fra skoven igen når der er stærk vind.

Vinterbanen bliver vedligeholdt så vidt muligt, med især tromling af vintergreens pga. ormeskud.
Vi flytter også huller når de trænger samt kører lidt topdress på med jævne mellemrum, så længe det giver mening.

På Ø2 er der lige blevet fældet en del træer – dette er et led i etablering af et nyt teested, men det burde have været gjort får mange år siden. Ahorn/spidsløn træerne var blevet alt for store, og har derved presset alle andre træer og buske omkring dem. Vi tager det hele og genplanter et 5 rækket læhegn fra Hedeselskabet – og så husker vi forhåbentligt at få tyndet det ud i tide.
Der er i den forbindelse en del rigtig godt brænde til salg – primært ahorn men også noget røn. Kontakt venligst kontoret herfor.