Skip links

Nye/renoverede bunkers & omgivelser

Opdatering mht. renoverede områder med rullegræs.
Afspærringerne er nu fjernet og græsset må betrædes – vi henstiller dog stadig til man tager hensyn.
På bunkerkanten på hul 5 stor der stadig en lav afspærring – det er fordi netop denne kant er
svag og i bedes derfor helt undgå at betræde området.
Vi håber på græsset vil sende rødder langt ned så der kommer bedre hold på det.